Molio gør den relevante viden tilgængelig for byggeriets virksomheder i alle byggeriets faser

Varktojer

Digitale værktøjer

Molios værktøjer er udviklet til at spare dig og din virksomhed tid og mindske risikoen for fejl i byggeriets faser.
Boeger

Byggefaglig viden

Molio driver Danmarks største byggefaglige boghandel. Her kan du vælge mellem godt 3.000 forskellige titler.
Kurser

Nye kompetencer

Molio er en af branchens store udbydere af kurser, uddannelser og konferencer. Vi afvikler godt 300 kursusdage om året.
Netvaerk

Faglige netværk

Molio er solidt forankret i byggebranchen i form af netværk, der bidrager med viden og idéer til udvikling af vores værktøjer

Aktuelle kampagner

buildingSMART Danmark

buildingSMART Danmark er det danske chapter af buildingSMART International. buildingSMART arbejder med udvikling og fremme af åbne, internationale og digitale standarder i byggeriet.

Ny struktur for Molios Beskrivelsesværktøj

Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur. Det gør vi bl.a. for, at værktøjet i højere grad kommer til at afspejle brugernes behov og arbejdssituation.

Bæredygtighed i byggeriet

Bæredygtig udvikling og digitalisering af byggebranchen går hånd i hånd. De bæredygtige løsninger på klimaudfordringerne finder vi imidlertid kun, hvis vi arbejder sammen på tværs af værdikæden og byggeriets parter.

Nyudstedelse af Bygningsreglement 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nyudstedt bekendtgørelse om BR18, med ikrafttrædelse den 1. januar 2020. Bekendtgørelsen er udstedt som en ny, samlet bekendtgørelse, og indeholder væsentlige ændringer.

Nyheder i AB-systemet

AB Forenklet for praktikere er netop udkommet. AB Forenklet kan ses som en light-model af AB 18 og er dermed en nyskabelse i AB-systemet.