CAD og bygningsmodel

Molios bygningsmodel- og CAD-værktøjer har til formål at understøtte brugernes implementering af en struktureret arbejdsmetode inden for CAD-produktion og -samarbejde.