Aktuelle udviklingsprojekter i Molio

Molio samarbejder med fagfolk fra alle dele af byggebranchen om at udvikle fælles retningslinjer i form af anvisninger og paradigmer, der understøtter samarbejdet i branchen.

Udviklingsarbejdet er forankret i Molios brugergrupper og koordineres af Molios faglige advisory board.

Udviklingsarbejdet har til formål at udbrede viden om de nyeste teknikker og best practises til alle aktører i branchen for at sikre, at der laves projektmateriale af høj kvalitet og med en høj grad af genkendelighed fra det ene projekt til det andet.

Alle kan bidrage til udviklingen ved enten at stille forslag til projekter eller ved at indgå i de relevante projektgrupper.

Udviklingsarbejdet finansieres primært gennem de abonnementsindtægter, Molio har på sine værktøjspakker, men ekstern funding og medfinansiering fra projektdeltagere forekommer også.

Kontakt Molio på info@molio.dk, hvis du har idéer til nye projekter eller er interesseret i et eller flere af de projekter, der er beskrevet nedenfor.

Opdatering af A113 vedr. projekteringsansvar for betonelementer

Publikationen A113 fra 2005 bliver opdateret med henblik på at inkorporere de senere års udvikling mht. bl.a. CCS informationsniveauer og aftaleværktøjer. 

Status: Der har været gennemført en høring, der giver anledning til væsentlige rettelser. Høringsrunde 2 med høringsparter kan ikke udelukkes.
Slutdato: 2020-03-31
Projektleder: Bent Feddersen, Rambøll

Forprojekt for publikation vedrørende projekteringsansvar for installationer

Projektet skal afklare perspektiverne for udarbejdelse af en eller flere publikationer vedr. fordeling af projekteringsansvar inden for installationsområdet. Det er hensigten, at dette projekt vil danne grundlag for ansøgninger om ekstern funding af det egentlige udviklingsarbejde af publikationen.

Status: Projektbeskrivelse og ansøgning til er ved at blive færdiggjort til fremsendelse.
Slutdato: Ikke fastlagt
Projektleder: Ikke udpeget

Opdatering af publikation vedr. IKT-roller

Molios publikation om IKT-roller opdateres med henblik på at inkludere roller hos udførende, leverandører samt byg- og driftsherrer.

Status: Rollers tilhørsforhold til ydelser i YBL18 skal afklares. Klargøres til høring ultimo maj.
Slutdato: 2020-12-31
Projektleder: Allan Schiøtz, Molio

Vejledning | Udbud med mængder

Udarbejdelse af vejledning i udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud med mængder. Projektet bygger på udførende virksomheders erfaringer med at anvende udbudsmateriale med mængder i forhold til virksomhedernes tilbudsgivning.

Status: Høring er gennemført og kommentarer er ved at blive indarbejdet. Endelig udgivelse trækker lidt ud pga. behov for afstemning med aktører i byggeriet.
Slutdato: 2020-02-15
Projektleder: Eva Jönsson, NCC

Ny struktur for Molios beskrivelsesværktøj

Overordnet opgradering af værktøj med fokus på bl.a. bygningsdelsbeskrivelser, funktionsudbud samt egenskaber.

Status: Revideret tidsplan for ny struktur udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppe og foreligger ultimo maj 2019.
Slutdato: Ultimo 2020
Projektleder: Kim Streuli, Molio

Vejledning digitalisering af eksisterende forhold

Udarbejdelse af vejledning der kan anvendes af rådgivere, der skal levere ydelse 9.8 Digitalisering af eksisterende forhold i henhold til YBL 2018. Vejledningen skal være afstemt med de forventninger til informationsindhold og datastruktur, som de bygherrer, der bestiller ydelsen, har.

Status: Projektet er i en fase, hvor vi er ved at indsamle input fra rådgivere og bygherrer. Molio har p.t. dialog med primært Bygningsstyrelsen og Bygherreforeningen men input fra andre er meget velkomment.
Slutdato: Ikke fastlagt
Projektleder: Ikke fastlagt

Opdatering af Måleregler

Opdateringen har til formål at udbygge CCS måleregler med yderligere måleregler, der er blevet efterlyst af brugerne i de 4 år, der er gået siden de oprindelige måleregler blev udgivet. Derudover vil en række praktiske spørgsmål i forhold til anvendelse og samspil med bygningsmodelleringssystemer blive behandlet.

Status: Projektet er ved at blive specificeret i samspil mellem projektgruppen, Molio og praktikere fra både projekterende og udførende parter i branchen.
Slutdato: Ikke fastlagt
Projektgruppe: Tore Hvidegaard, 3dbyggeri og Simon Andreas Arnbjerg, Arkitema