192227.jpg

Det fotografiske rum

Forfatter: Sabine Nielsen
Sider: 160
Udgivelsesår: 2011
Udgiver: Politisk Revy
ISBN
9788773783269
Varenummer: gyl11010
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 3-7 hverdage
Lige siden dets opfindelse er fotografiet blevet brugt til at stille skarpt på vores fysiske omgivelser.
Men hvad sker der, når man vil vise det tredimensionelle rum i et fladt, todimensionelt medie? Og hvordan kan vi nærme os en forståelse af det komplekse forhold mellem det levende, reale rum og dets fiktionaliserede fotografiske modstykke?

Det er disse rumanalytiske problemstillinger, som Det fotografiske rum tager op til diskussion.
Bogen præsenterer en række af de mest centrale indfaldsvinkler til det fotografiske rum, som findes inden for den fototeoretiske litteratur. Desuden stiller den skarpt på samtidsfotografernes skildringer af arkitektoniske og urbane rum.

Med udgangspunkt i den berømte Düsseldorfskole undersøger bogen bl.a. hvordan Andreas Gurskys storbybilleder fungerer som kunstneriske hybridformer mellem analogt og digitalt fotografi - hybridformer, der skaber mulighed for, at man som beskuer kan udforske en anderledes virtuel rumoplevelse.
Bogen giver også en indføring i Candida Höfers interiørfotografier, der har karakter af fotografiske forvandlingszoner, og som peger på de brudfyldte konstellationer mellem fortidens og nutidens arkitektur.
Desuden præsenteres Thomas Ruffs arkitekturfotografier, der sætter kritisk fokus på det faktum, at vores oplevelse af arkitektoniske og urbane rum i informationsalderen kun sjældent er baseret på førstehåndserfaringer, men derimod på massemediernes og de elektroniske kommunikationssystemers hastigt accelererende billedstrøm.