aftale_kommunikation_1130

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.
 

Fælles sprog og forståelse er kernen i god kommunikation. Vores værktøjer hjælper til standardiserede arbejdsmetoder, digitalisering og bedre samarbejde - fx i forhold til IKT.

Lav stærke IKT-aftaler og styrk jeres kommunikation

Med et abonnement på Molios Aftale og kommunikationsværktøjer - herunder IKT-specifikationerne og Dokumenthåndtering - har du et stærkt kort på hånden til at sikre effektive processer og samarbejder. Vores værktøjers faglige indhold og struktur medvirker til at:

  • Styrke samarbejde, konkurrenceevne og produktivitetsudvikling
  • Nedbringe virksomhedernes egne udviklingsomkostninger
  • Skabe grundlag for fastlæggelse af strategi for standardiserede arbejdsmetoder, informationer, digitalisering og samarbejde
  • Mindske barrierer for implementering af ny teknologi og arbejdsmetoder
  • Sikre jeres investeringer i IT-anskaffelse og -implementering.

Produkterne i abonnementet Aftale og kommunikation

Hvis din virksomhed har abonnement på Aftale og kommunikationsværktøjerne fra Molio, har du adgang til en række nyttige anvisninger og vejledninger, som relaterer sig til byggeriets aftale- og kommunikationsfaser.

Abonnementet giver adgang til følgende værktøjer:
 

IKT-specifikationer

IKT-specifikationerne gør det enkelt at definere omfanget af IKT-ydelser og skaber det optimale grundlag for det digitale samarbejde på projektet til gevinst for alle parter.

Læs mere

IKT-procesmanual

IKT-procesmanualen understøtter det digitale samarbejde mellem både de projekterende og de udførende, for at de på den mest effektive måde kan opfylde de krav, som er fastlagt i IKT-specifikationerne.

Læs mere

IKT-kravstillelse

Hvilke krav får du som bygherre mest værdi af at stille i forbindelse med informationsleverancer i et byggeprojekt? Det hjælper denne vejledning dig med at svare på.

Læs mere

IKT-projektroller

Molios IKT-projektroller definerer rollerne i et IKT-samarbejde og giver mulighed for at fordele det ansvar og opgaver, de enkelte roller har.

Læs mere

Dokumenthåndtering

Anvisningen for Dokumenthåndtering er nøglen til dine dokumenter og informationer og beskriver mappestruktur, filnavngivning og definerer metadata.

Læs mere

Udbud med mængder

Denne eksempelsamling giver læseren et struktureret overblik over tilgange til projektering, hvor udbud med mængder anvendes.

Samlingen bidrager til, at udbudsmaterialet bliver udformet, så det er så anvendeligt som muligt for tilbudsgiverne.

Læs mere

Eksempelsamling installationer

Eksempelsamlingen sikrer, at projektmaterialet på en byggesag er opbygget ens på tværs af virksomhederne. Ensartethed i projektmaterialet giver i sidste ende stor værdi for bygherren, der får et ensartet og konsistent byggeri, og for entreprenørerne, der modtager projekter, der er struktureret ens fra projekt til projekt og dermed er lige til at gå til.

Læs mere

Tjekliste for kravspecifikation til FM-værktøj

Tjeklisten giver et indblik i de krav der skal stilles når en bygherre/driftsorganisation skal indkøbe et FM-system. Tjeklisten gør en næsten uoverskuelig opgave mere håndterbar.

Læs mere

Data til drift

Anvisningen giver et indblik i driftsprocessen, og de bygningsdele og informationer, der kan knyttes hertil.

Læs mere

Digital mangelinformation

Denne publikation er en anvisning i digital mangelhåndtering, aflevering af digital mangelinformation til drift, samt indberetning af evalueret mangelinformation.

Læs mere

Fordeling af projekteringsydelser, beton

Anvisningen indeholder et katalog over mulige modeller for fordeling af projekteringsydelser og ansvar mellem parter i fag-, hoved- og totalentrepriser.

Læs mere

Fordeling af proj.ydelser, glasfacader og -tage

Anvisningen indeholder et katalog over mulige modeller for fordeling af projekteringsydelser og ansvar mellem parter i fag-, hoved- og totalentrepriser.

Læs mere