CAD og bygningsmodel

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.
 

Strukturerede metoder til dit arbejde med bygningsmodeller og CAD.
Molios bygningsmodel- og CAD-værktøjer har til formål at understøtte brugernes implementering af en struktureret og rationel arbejdsmetode inden for CAD-produktion og -samarbejde.

Værktøjer der øger produktivitet og kvalitet
Når CAD-produktion og -samarbejde struktureres på samme måde fra projekt til projekt, bliver samarbejdet både internt i virksomheden og mellem samarbejdsparter mere entydigt, og der kan opnås større produktivitet og bedre kvalitet. Abonnementet CAD og bygningsmodel består af værktøjer og arbejdsmetoder, der omhandler fx:

  • Planlægning
  • Implementering
  • Opbygning og strukturering af bygningsmodeller og tegningslayout.

Værktøjerne kan bruges af alle aktører på tværs af alle faser. De fleste værktøjer er uafhængige af det anvendte CAD-system.

Produkterne i abonnementet CAD og bygningsmodel
Hvis din virksomhed har abonnement på CAD og bygningsmodel-værktøjerne fra Molio, har du adgang til en række nyttige anvisninger og vejledninger, som relaterer sig til CAD-produktion og -samarbejde. Abonnementet giver adgang til følgende værktøjer:

Projektering med bygningsmodeller

Anvisningen indeholder forskrifter for 2D og 3D cad-produktion for både fil- og databasebaserede cad-systemer og for cad-samarbejdet.

Læs mere

Konsistenskontrol af bygningsmodeller

Denne anvisning definerer fælles begreber og betegnelser for de mest anvendte typer af konsistenskontroller, som i stigende grad benyttes i projekteringssammenhæng.

Læs mere

Opdeling af bygningsmodeller

Denne vejledning hjælper brugerne med at træffe velovervejede beslutninger om opdeling af bygningsmodeller. På den måde undgår man dyre og tidskrævende overraskelser, fordi man ikke behøver omstrukturere eller opdele modellerne i løbet af projekteringen.

Læs mere

Lagstruktur

Lagstruktur 2015 er en de facto standard til at definere og strukturere lag og indeholder laglister fag for fag med de lag, som i praksis anvendes hyppigst.

Læs mere

Tegningsstandarder

Molio Tegningsstandarder standardiserer branchens 3D-modeller og 2D-bygningstegninger. 

Læs mere

Guide om BIM-objekter

Guiden giver en indsigt i BIM-objekters opbygning og i at anvende standarder for opbygning af specifikke informationsobjekter i specifikke programmer. 

Læs mere