Byggejura

Her finder du viden og værktøjer, der gør det nemt at orientere sig i gældende og udgåede paragraffer, samt kurser og bøger om relevante, juridiske aspekter af en byggesag.

Uddannelser hero

Kurser i det nye AB-system

ABR 89 og AB 92 afspejler hverken moderne samarbejdsformer eller ”best practice” for projekteringen af et byggeri. Derfor er hele AB-aftalekomplekset under revision. Se rækken af kurser om, hvordan du skal håndtere det nye aftalekompleks.
Dokk1

Alle kurser om byggejura

Her kan du finde en samlet oversigt over alle Molios kurser om byggejura.
Byggedata_1130

Byggedata: Juridisk opslagsværk

Med et abonnement på Byggedata får du et samlet overblik over al relevant byggelovgivning - gældende og udgået - samt relevante vejledninger, anvisninger, standarder og meget mere. Alt er fuldtekstindekseret og søgbart på tværs og derfor er Byggedata et godt værktøj til både at skaffe sig overblik og gå i dybden.

Branddata: Juridisk opslagsværk inden for brandsikring

Beskæftiger du dig med brandsikring af byggeri, er der en række love, regler og DBI-vejledninger, som det er nødvendigt for dig at kende og have adgang til. Alle disse og meget mere har Molio i samarbejde med DBI udvalgt og struktureret for dig i abonnements-produktet Branddata.