Digitale arbejdsmetoder

De mange nye digitale værktøjer og processer stiller krav til branchens arbejdsmetoder. Det er vigtigt at tilegne sig de rette arbejdsmetoder, der kan understøtte de nye digitale muligheder.

CCS

CCS strukturerer information

CCS er et sammenhængende klassifikationssystem, der bruges til at strukturere data. CCS sikrer, at digitale informationer kan udveksles entydigt mellem byggeriets værdikæder, faser og softwaresystemer og herved bidrage til at øge byggeriets produktivitet.
buildingSMART

buildingSMART

buildingSMART Danmark er det danske chapter af buildingSMART International. buildingSMART arbejder med udvikling og fremme af åbne, internationale og digitale standarder i byggeriet.
Bøger om digi. arbejde

Bøger om digitale arbejdsmetoder

Her kan du få et overblik af Molios bøger om digitale arbejdsmetoder.
Molios kurser om digitale arbejdsmetoder

Molios kurser om digitale arbejdsmetoder

De mange digitale værktøjer og processer stiller krav til branchen håndtering og arbejdsmetoder. Se listen med Molios kurser om digitale arbejdsmetoder.