AB 18-aftalesystemet

Det nye AB-aftalesæt blev sendt ud af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2018.

AB Forenklet for praktikere

AB Forenklet for praktikere er netop udkommet. Bogen er en kommentar, der hjælper dig med at navigere i det nye AB Forenklet-setup.

AB Forenklet kan ses som en light-model af AB 18 og er som sådan en nyskabelse i AB-systemet. Regelsættet sigter mod mindre komplicerede bygge- og anlægsopgaver, hvis begrænsede omfang, tid eller økonomi, kan gøre det tungt at benytte de mere omfattende AB 18-vilkår.

AB Forenklet for praktikere er en juridisk ståbi, et entrepriseretligt værktøj, for bygherrer og entreprenører, rådgivere og leverandører. 

Det nye AB lægger op til dialog og samarbejde

Med den nye AB 18 er der indført en obligatorisk gennemgang af det enkelte projekt, hvor alle parter rundt om bordet kigger hinanden i øjnene og ser på, om der er noget, der er overset eller som kunne være bedre.

I Dansk Byggeri er man tilfreds med de nye betingelser og venter, at det både vil fremme samarbejdet mellem bygherrer og entreprenører og betyde, at der kommer færre tvister mellem parterne.

Ønsker du AB 18 digitalt? Byggedata er værktøjet for dig, der har brug for at kunne navigere sikkert i lovene og reglerne for byggeriet i Danmark - bl.a. kan du søge på tværs i hele AB-systemet og BR18.


Her finder du alle udgivelserne i AB-systemet:

Artikel

Håndsrækning til byggeriets praktikere

Bogen AB 18 for praktikere er for nylig udkommet, og den har til formål at hjælpe byggeriets praktikere med at navigere i de mange nye AB-regler. Her kan du læse et interview med en af forfatterne; Eric Boesgaard, som er juridisk direktør (CLO) i CG Jensen A/S.
Artikel

Vejviser til det nye AB-light-system

Ved mange mindre opgaver er AB Forenklet et naturligt valg, når de øvrige AB 18-vilkår findes for tunge som aftalegrundlag. Nu kan bogen AB Forenklet for praktikere hjælpe dig på rette spor i det nye AB-setup.