Forlag

Der er stor sandsynlighed for, at der står mindst én byggefaglig bog eller mindst ét ringbind udgivet af Molio i din reol.

Af aktuelle ny- og genudgivelser, der senest er arbejdet på kan fx nævnes fx BR18, Illustrated Building Dictionary, Ledelse i hovedentrepriser, samt den kommenterede udgave af AB 18 for praktikere, som udkom i november 2018:

- Vi får en del henvendelser fra fagfolk med bogprojekter i støbeskeen, som søger et seriøst, professionelt forlag. Vi har den store fordel, at Molios forlagsaktiviteter blot er én blandt mange ydelser og værktøjer, som Molio tilbyder branchen. Det giver rigtig gode synergimuligheder, når udgivelsen skal markedsføres for og anvendes af byggeriets forskellige målgrupper, siger Mette Bertelsen, der er daglig leder for Molios service og support afdeling, samt ansvarlig for forlagsaktiviteter. 

Fagbøger hero

Udgivelse af byggeriets lov- og aftalegrundlag  

En del af Molios forlagsaktiviteterne knytter sig til branchens lov- og aftalegrundlag, som er under stadig udvikling. Det er udgivelser som BR18 og alle de tilhørende BR18-vejledninger, som man kan købe i form af i alt tre ringbind med et tilhørende serviceabonnement.

Det betyder, at man automatisk får alle fremtidige ændringer og tillæg tilsendt, så man kan skifte siderne ud i ringbindet. Dette sikrer, at abonnenterne altid arbejder på det gældende grundlag.

Udover Bygningsreglementet udgiver Molio også andre kerneudgivelser for branchen som fx trykte versioner af AB 18, ABT 18, ABR 18.

Der er et marked for både trykte bøger og e-bøger

Molio udgiver mange tusinde eksemplarer af trykte bøger årligt. En af de sejlivede gengangere er de farvede prisbøger fra Molio Prisdata. De har alle en mere udbredt pendant i form af online prisdatabaser, men alligevel er der stadig afsætning for de trykte prisbøger, som vi har udgivet siden starten af 90’erne:

- Der ligger et stort, løbende opdateringsarbejde bag prisdatabaserne og prisbøgerne. Men så længe det kan svare sig at trykke prisbøgerne og der er tilstrækkeligt mange, der ønsker Prisdata i denne form, så fortsætter vi med det, siger Mette Bertelsen og understreger at bogsalget generelt ikke er stagneret de senere år, selvom salget af e-bøger er steget:   

- Vi oplever en stigende interesse for e-bøger. Derfor oplever vi også, at flere og flere forlæggere ønsker at udgive e-bøger via Molio. Molio har et fuldt udbygget set-up til udgivelse af e-bøger, og dette stiller vi til rådighed for andre, som gerne vil have en samarbejdspartner på området.