AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler

Få klar besked om, hvornår den forenklede udgave af AB 18 kan anvendes med fordel – og hvordan? 
AB Forenklet

Kurset viser, hvorfor og hvordan AB Forenklet bør være det foretrukne aftaledokument for mange af de små og mellemstore virksomheder, der findes i bygge- og anlægsmarkedet.

Formål og udbytte

Du får overblik over anvendelsesområdet og fordelene ved AB Forenklet i forhold til AB 18.

Du ser, hvordan du kan sikre nyttige aftaler på den mest enkle måde uden at bruge for meget administrativ tid.

Du vil efter kurset med større sikkerhed kunne vælge og anvende AB forenklet i forbindelse med tilbudsafgivelse og afvikling af en entreprise, som alternativ til AB 18.

Indhold

AB Forenklet er til brug ved bygge- og anlægsarbejder, som er relativt simple ift. omfang, tid og økonomi eller relativt enkle ift. arbejdets karakter eller organisering.

Du får gennemgået reglerne i AB forenklet - og med fokus på:

 • Hvordan du med AB Forenklet kan undgå alt for omfattende aftaler, hvor de ikke er nødvendige
 • Hvordan du kan spare administrativt arbejde
 • Hvordan du med AB Forenklet sikrer, at der bliver indgået aftaler, hvor man ellers let ville undlade det, fordi man finder AB’erne for omfattende.
 • Og at aftalerne der indgås er præcise og tilstrækkelige, så man undgår konflikter, der kan komme, hvis man ikke har en fyldestgørende aftale.
 • Du får overblik over, hvad aftaler baseret på AB Forenklet betyder for dig og dine samarbejdspartnere ift., hvis I bruger AB 18 – eller slet ikke bruger AB-systemet.


Du hører herunder bl.a. om:

 • Hvad er formålet med de forenklede aftalevilkår?
 • Hvad er forskellene i praksis til AB 18 – og til slet ikke at have aftaler gennem AB
 • Hvornår kan du med fordel bruge AB Forenklet i stedet for AB?
 • Hvordan gør man?
 • Hvad skal du være særligt opmærksom på?
 • Hvad gælder alligevel – og hvornår?
Målgruppe

Små og mellemstore entreprenører og håndværksmestre, deres bygherrer og rådgivere.

Et minimumskendskab til AB 18 er fordelagtigt, men ikke nødvendigvis en betingelse.

Underviser
Henrik Fausing
Henrik Fausing
Cand.jur., akademiingeniør
Baggrund

AB’erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende. 

AB Forenklet er en forenklet udgave af AB 18, der er tænkt anvendt på et bygge- og anlægsarbejde, som er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkel i henseende til arbejdets karakter eller organisering.

Set i relation til de mange få og mellemstore virksomheder, der findes i bygge- og anlægsmarkedet, burde AB Forenklet være deres foretrukne aftaledokument.

Vigtige informationer

AB Forenklet for praktikere
Du kan tilkøbe den spritnye bog ”AB Forenklet for praktikere” til en særlig kursusdeltager-pris på kr. 400 ekskl. moms.

Hvis du ønsker at gøre brug af dette tilbud, så angiv dette ifm. tilmeldingen.

I bogen gennemgås alle reglerne i AB Forenklet; paragraf for paragraf, med kommentarer til de enkelte stykker i hver paragraf. En af bogens forfattere er dagens underviser.

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
12:30 - 13:00
Registrering - og sandwich/vand
13:00 - 13:50
Oversigt over AB-systemet
 • Udbredelse
 • AB Forenklet; anvendelse
 • Praktisk kontrakts-indgåelse
 • Sikkerhedsstillelse
v/ Henrik Fausing
13:50 - 14:00
Pause
14:00 - 14:50
Udførelse, ændringer, risiko, forsikring, mangler
v/ Henrik Fausing
14:50 - 15:00
Pause med kage
15:00 - 16:00
Aflevering, tid, forsinkelse, betaling, tvisteløsning
v/ Henrik Fausing
16:00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms1.700,00 kr.
Inkl. moms2.125,00 kr.
Kategorier