ABT 18 i praksis

Kurset har ingen aktuelle datoer. Skriv til kurser@molio.dk hvis du er interesseret i at blive kontaktet når der kommer nye datoer. Fokuseret gennemgang af de regelsæt totalentreprenøren anvender ved tilbudsafgivelse til bygherren (ABT 18) og tilbudsindhentning hos rådgivere (ABR 18), underentreprenører (AB 18) og leverandører (salgs- og leveringsbetingelser)
ABT 18 i praksis

Se sammenhængene mellem totalentreprenør og bygherre – og mellem totalentreprenør og rådgiver / underentreprenør

Formål og udbytte

Du får overblikket over de rettigheder, forpligtelser og misligholdelsesbeføjelser, som ”AB 18 komplekset” giver parterne, der indgår i en totalentreprisesammenhæng.

Du får også fremhævet den kommunikation, der har til formål at fremme samarbejdet, forbygge konflikter og løse disse, hvis sådanne alligevel skulle opstå.

Indhold

Reglerne i ABT 18: ”Almindelige betingelser for totalentreprise” gennemgås. Gennemgangen er målrettet praktikere og vil fokusere på, hvad der særligt skal holdes øje med.

Du får stærkt indblik i den bagvedliggende risikoprofil, som totalentreprenøren baserer sit tilbud til bygherren på, når han indgår aftaler med:

  • eksterne rådgivere efter ABR 18
  • underentreprenører efter AB 18 og
  • leverandører - baseret på deres salgs- og leveringsbetingelser, for at opfylde sine forpligtelser over for bygherren efter ABT 18
Målgruppe

Målgruppen vil være Bygherre, bygherrerådgivere, styringsentreprenører, samt rådgivere, underentreprenører og leverandører som indgår aftaler med totalentreprenører.

Kurset er generelt interessant for alle, der ønsker overblik over reglerne i ABT18. Reglerne for totalentreprise arbejder med entrepriseret og byggeriets aftalevilkår i hverdagen.

Underviser
Henrik Fausing
Henrik Fausing
Cand.jur., akademiingeniør
Baggrund

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med AB-systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.

AB-udvalget anbefalede de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Læs meget mere om dette arbejde og om hvilke aftaletekster, der kom ud af det her

AB’erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB aftales i hver enkelt sag for at være gældende. 

ABT 18 tager sig af ”Almindelige betingelser for totalentreprise”. ABT 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om den væsentlige del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer