Arbejdsmiljøkoordinator (Byggefasen) - opdatering

NYT efteruddannelseskursus for Arbejdsmiljøkoordinatorer i byggefasen (AMK B) både for bygge- og anlægsbranchen
Arbejdsmiljøkoord. i udførelsesfasen eftermiddag

Et efteruddannelseskursus med certifikat for arbejdsmiljøkoordinatorer i byggefasen (AMK B) - med læring og fokus på at udføre arbejdsmiljøpligterne på en ny effektiv måde.

Der vil blive gennemgået nye værktøjer og skabeloner. Fokus er på, hvordan du kan koordinere på en ny effektiv og let anvendelig måde, så du forebygger ulykker og andre arbejdsmiljøproblemer, og skaber en god sikkerhedskultur på bygge- og anlægspladserne.

Derudover gennemgås de nyeste regler og vejledninger fra 2019-2020 og hvad der ligger af nye arbejdsmiljøregler fremadrettet.

NB: Vi har tilsvarende kursus for Projekteringsfasen (AMK P) HER

Ønsker du opdatering BÅDE på projekteringsfasen og byggefasen?

Vi har efteruddannelseskurser med certifikat for arbejdsmiljøkoordinatorer både i projekteringsfasen (AMK P) og i byggefasen (AMK B).

De to kurser ligger altid på to dage lige efter hinanden, så man let kan deltage på begge.

Du kan læse mere om opdateringskurset for Arbejdsmiljøkoordinator Projekteringsfasen (AMK P) HER

 

Hvis du ønsker at tilmelde dig begge kurser på én gang, så får du en god rabat:

 • Arbejdsmiljøkoordinator Projekteringsfasen (AMK P) koster normalt 3.500 kr. ekskl. moms.
 • Arbejdsmiljøkoordinator Byggefasen (AMK B) koster normalt 4.200 kr. ekskl. moms.

I alt 7.700 kr. ekskl. moms.

Ved samtidig tilmelding er prisen 6.900 kr. ekskl. moms.

Hvis du ønsker at tilmelde dig begge kurser, så tag fat i os på 7012 0600 eller kurser@molio.dk

Formål og udbytte

Formålet med efteruddannelseskurset er give dig værktøjer og viden så arbejdsmiljøkoordineringen bliver effektiv og mere brugbar for projektet samt skabe en god dialog og samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen på projektet.

Du får en opdatering af de nyeste regler fra bygge- og anlægsbranchen

Du får metoder og effektive værktøjer til hvordan du kan skabe en stærk sikkerhedskultur på din byggeplads.

Du får gode praktiske eksempler,  fif og viden omkring arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen. 

Du får gode værktøjer til afholdelse af overdragelsesmøder, intromøder, opstartsmøder og sikkerhedsmøder samt den daglige koordinering på byggepladsen.

Indhold

Du får aktuel og opdateret læring leveret af praktisk erfaren arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljøunderviser med de nyeste læringsmetoder og undervisning. Der vil være fokus på anvendelse af enkle og praktiske værktøjer.

Vi kommer bl.a. ind på:

 • Hvordan får du fastlagt ressourcer og tidsforbruget til arbejdsmiljøkoordineringen i byggefasen.
 • Hvordan får du en god overdragelse fra AMK P, herunder PSS, byggepladsindretning, arbejdsmiljøjournal.
 • Hvordan skaber du en sikkerhedskultur på byggepladsen, herunder metoder, værktøjer, eksempler fra forskellige byggepladser og anlægspladser, holdningsbearbejdning, nudging, synlighed, arbejdsmiljøkampagner, risikoanalyser m.v.
 • Hvordan afholdes de effektive opstartsmøder med de forskellige entreprenører. Værktøjer, metoder og fif.
 • Hvordan afholdes det effektive sikkerhedsmøde med forskellige aktørers holdninger, tilgang og viden. Metoder. fif og værktøjer, faldgruber m.m.
 • Effektiv opdatering af PSS, håndværkervenlig DIN PSS og afgrænsning af fælles arbejdsområder, sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder og farlige aktiviteter. God fif og enkle nye værktøjer
 • Effektive værktøjer og metoder til opdatering af  byggepladsindretningen og byggepladsplaner
 • Effektive metoder til sikkerhedsrunderinger, elektronisk, synlig papirdokumentation og hvorledes sikres en effektiv opfølgning på runderingen, herunder også forebyggelse af ulykker.
 • Hvordan færdiggøres arbejdsmiljøjournalen til bygherrens driftsorganisationer, metoder, værktøjer og gode fif og løsninger.
 • Gennemgang af de nyeste regler og vejledninger for bygherrens pligter, bygge og anlægsarbejde og arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøpligter.

 

Målgruppe

Alle uddannede sikkerhedskoordinatorer/arbejdsmiljøkoordinatorer samt bygherrer, bygherrerådgivere, projektledere hos projekterende og entreprenører.

Det er IKKE et krav, at man er uddannet som arbejdsmiljøkoordinator forinden, men en fordel at man har basal viden omkring arbejdsmiljøkoordinering.

De der ikke er uddannede arbejdsmiljøkordinatorer får en nyttig opdatering om reglerne og gode metoder for arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen

Bygherrer og projekterende kan i øvrigt udnytte kurset i deres virke som professionel rådgiver og bygherre til forebyggelse af påbud fra AT, hvis ikke reglerne overholdes.

Underviser
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Vores kursister siger

Kurset kørte til og med 2019 som et heldagskursus om arbejdsmiljøkoordinering i både projekterings- og udførelsesfasen. Kursisterne sagde:

 • "Godt kursus med mange gode og relevante emner. God variation af undervisning og pauser. Generelt godt kursusmateriale."
 • "Super godt og Henrik varierede godt imellem ny information, relevante eksempler fra hverdagen, samt inddragelse af kursister."
 • "Mange referencer til konkrete eksempler. Passende etaper og pauser, så det ikke blev for tungt og en lang dag."
 • "Jeg så kurset som en rigtig god vejledning med hensyn til alle de nye tiltag som er kommet i bygge og anlæg."
Baggrund

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter beskrives det, at bygherren ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere (uagtet antallet af håndværkere, red.) forventes at være på byggepladsen samtidig, skal sikre, at sikkerheden og sundheden koordineres både under projekteringen og under udførelsen af kompetent(e) koordinator(er).

Koordineringen skal ske i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet.

Der skal tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed f.eks. i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres efter hinanden - og i forbindelse med vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Koordineringen skal omfatte, at der afholdes opstartsmøder og gennemføres sikkerhedsrunderinger, ligesom der også skal koordineres i forhold til byggepladsens omgivelser, herunder nærtliggende andre byggepladser.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
08:30 - 09:00
Ankomst og registrering
09:00 - 09:15
Velkomst

Dagens program

09:15 - 11:00
Aftale, ressourcer og tidsforbrug til AMK B

Få styr på økonomi, tidsforbrug og aftale med AMK B opgaver-ne.

 • Omfang af AMK BP ydelser?.
 • Hvad er tidsforbruget for de forskellige AMK B ydelser?
 • Aftaler omkring AMK B ydelser?
v/ Henrik Eggersen
09:15 - 11:00
Planlægning af arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen under udførelsen.
 • Projektets omfang og type
 • Hvilke entreprenørerrådgivere og tilhørende totalentrepre-nører.
 • Gode aftaler med bygherre.
v/ Henrik Eggersen
09:15 - 11:00
Hvordan får du en god overdragelse med AMK P, herunder PSS, byggepladsindretning, arbejdsmiljøjournal.
 • Værktøjer og metode.
 • Referat og opfølgning.
 • Del-overdragelser.
v/ Henrik Eggersen
09:15 - 11:00
Hvordan afholdes de effektive opstartsmøder med de for-skellige entreprenører. Værktøjer, metoder og fif.
 • Opstartsmøde formål og metode.
 • Referat, aftaler og opfølgning.
 • Kombination af opstartsmøde med flere fag.
v/ Henrik Eggersen
09:15 - 11:00
Hvordan afholdes det effektive sikkerhedsmøde med for-skellige aktørers holdninger, tilgang og viden. Metoder. fif og værktøjer, faldgruber m.m.
 • Planlægning af sikkerhedsmødet.
 • Sikkerhedsmødet formål og metode.
 • Referat, aftaler og opfølgning.
 • Kommende aktiviteter tidsplan og byggepladsindretning
 • Billeder fra sikkerhedsrundingerne.
v/ Henrik Eggersen
11:00 - 11:15
Pause
11:15 - 14:30
Effektiv opdatering af PSS, håndværkervenlig DIN PSS og afgrænsning af fælles arbejdsområder, sikkerhedsforan-staltninger i fælles områder og farlige aktiviteter. God fif og enkle nye værktøjer
 • PSS formål og metode.
 • Forskellige PSS til forskellige projekter, renovering, ny-byg, anlæg, små og mellemstore og store men lille om-fang.
 • Udarbejdelse, færdiggørelse og ajourføring.
 • Effektiv afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger og farlige aktiviteter.
v/ Henrik Eggersen
11:15 - 14:30
Effektive metoder til sikkerhedsrunderinger, elektronisk, synlig papirdokumentation og hvorledes sikres en effektiv opfølgning på runderingen, herunder også forebyggelse af ulykker.
 • Sikkerhedsrunderingens formål og metoder.
 • Elektronisk eller/og papirskema.
 • Effektive sikkerhedsrunderinger få/mange deltagere.
 • Opfølgning på runderingen.
 • Effektfulde sikkerhedsrunderinger ?
v/ Henrik Eggersen
11:15 - 14:30
Sikkerhedsintruktion af håndværkere
 • Målgruppen, nye/erfarne/faggruppe/modtagelighed for ændring af adfærd og holdninger.
 • Formål og metoder.
 • Indhold
 • Fokusområder.
 • Eksamen/underskrift.
v/ Henrik Eggersen
11:15 - 14:30
Hvordan skaber du en god sikkerhedskultur på byggepladsen, herunder metoder, værktøjer, eksempler fra forskellige byggepladser og anlægspladser, holdningsbearbejdning, nudging, synlighed, arbejdsmiljøkampagner, risikoanalyser m.v.
 • Sikkerhedskulturens formål og metoder.
 • Dig som sikkerhedskoordinator synlighed, engagement, samarbejde, håndtering af konflikter
 • O ulykker ideen?
v/ Henrik Eggersen
14:30 - 14:45
Pause
14:45 - 16:00
Hvordan færdiggøres en god arbejdsmiljøjournal til bygher-rens driftsorganisationer, for både rengøring, vedligehol-delse, reparation, drift og nedrivning.
 • Gode fif og løsninger.
v/ Henrik Eggersen
14:45 - 16:00
Gennemgang af de nyeste regler og vejledninger for arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen BFA, AT m.fl.
v/ Henrik Eggersen
16:00
Kursusslut