BR18 - alt det nye og lidt om certificeringen

De vigtigste ændringer og hvad de betyder i praksis
BR18 - alt det nye og lidt om certificeringsordn.


Kurset har ingen aktuelle datoer. Skriv til kurser@molio.dk hvis du er interesseret i at blive kontaktet når der kommer nye datoer. Du får styr på ændringerne i BR18 ift. BR15. Du får også et overblik over Certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold - og forbindelsen til BR18. Vi giver dig baggrunden for ændringerne, gennemgang af ændringerne og indholdet og du får mulighed for at spørge ind til det hele.

Indhold og formål

Bygningsreglement BR18 

Ændringerne er mange og omfattende. Vi giver dig overblikket over bl.a.:

 • Baggrund for og formål med ændringerne
 • Gennemgang af BR18 s nye struktur
 • Overblik over ændringerne (og deres konsekvenser) i selve reglementet
 • Vejledningerne - hvad og hvornår?
 • Hvordan understøtter BR18 implementeringen af certificeringsordningen for teknisk dokumentation i byggeriet


Certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold 

 • Formålet med certificeringsordningen
 • Principper for certificeringsordning
 • Flere certificeringsniveauer
 • Brand- og konstruktionsklasser
 • Hvem kan blive certificeret? Og hvordan? Og af hvem?
 • Den tekniske byggesagsbehandling - hvordan ser den ud fremadrettet? Hvem gør hvad?

Bemærk 
Kursets BR18-del fokuserer udelukkende på ændringerne i BR18 ift. BR15 - så du får ikke en omfattende gennemgang af det samlede BR18.

Hvis du udelukkende vil til bunds i de særligt mange ændringer på brandområdet, så kan du deltage på kurset "Brandforhold i BR18 og Certificeringsordningen"
 

Udbytte

Du får gennemgået alt det vigtigste nye i Bygningsreglementet (BR18), og du får samtidig et hurtigt overblik over Certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold - og forbindelsen til BR18. 

Målgruppe og forudsætninger

Alle professionelle parter i byggeriet. Bygherrer til, såvel offentligt, som privat byggeri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggesagsbehandlere og andre myndigheder med relation til byggeriet.

Undervisere
Peter Noyé
Peter Noyé
Ekspertisechef
NIRAS
Peter Noyé
Andreas Bollerslev
Afdelingsleder, Civilingeniør
NIRAS
Baggrund

BR18 giver en strukturel ændring i forhold til BR15 - med en helt anden grundlæggende emneopdelt struktur. De tekniske kapitler udgår; BR15's spalteopdeling, som indeholder henholdsvis krav- og vejledningstekst udgår og erstattes af en emnespecifik (21 emner) opdeling af kravene, hvor bestemmelserne er opbygget som en bekendtgørelse i mere traditionel forstand med paragrafhenvisninger.

Formålet er, at det skal være lettere for brugerne at se, hvilke krav der skal overholdes i det konkrete byggeri, og hvad formålet med de enkelte bestemmelser er.

Der udarbejdes særskilte vejledninger for hvert emne. Her beskrives standardløsninger, som overholder reglerne, og det gøres tydeligt, hvad der er kravtekst, og hvad der er vejledningstekst.

Det skal blive lettere at kunne leve op til bygningsreglementets overordnede funktionskrav, hvorfor der er lagt mere vægt på udformningen af beskrivelsen af hensynene, der ligge bag kravene.

Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende:

 • Ny struktur.
 • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser.
 • Overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen.
 • Nye konstruktions- og brandklasser.
 • Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., pleje-institutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen.
 • Stikprøvekontrol

Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet danner grundlag for at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne. Målet er at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse.

Bekendtgørelsen skal endvidere sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet, når den tekniske byggesagsbehandling i kommunen afskaffes. Certificeringsordningen for dokumentation indeholder blandt andet følgende:

 • Krav til akkreditering af certificeringsorganer, der skal certificere personer efter bekendtgørelsen.
 • Krav til personer, der ønsker certificering som statiker eller brandrådgiver, herunder også udenlandske personer.
 • Krav til den certificerede statikers og brandrådgivers virke.

Tidsplan
BR18 og certificeringsbekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2018 - og havde overgangsperiode til og med 30. juni 2018, hvor det var muligt at anvende de hidtidige bestemmelser.

Fra 1. januar 2018 og to år frem er det muligt at vælge mellem enten den nye model med en certificeret statiker og brandrådgiver eller en teknisk byggesagsbehandling, hvor konstruktions- og brandforhold behandles af kommunalbestyrelsen.

Vores kursister siger
 • "Engagerede foredragsholdere, der var bekendte med processerne omkring reglementets tilbliven og tog kritisk stilling til indholdet."
 • "For mig er det godt, når der er eksempler fra den virkelige verden og interessant med den 'politiske' diskussion til sidst."
 • "God indsigt over ændringerne i BR18 og hvordan man skal forholde sig til certificeringen."
 • "Kurset gav et godt overblik over hvad det nye BR18 kommer til at betyde for mit arbejde."
 • "God indsigt over ændringerne i BR18 og hvordan man skal forholde sig til certificeringen"
 • "Fremlæggelsen af de nye certificeringskrav til brand og statik var god. En fremlæggelse af energiområdet med en stor del egne erfaringer fra foredragsholderen."
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.