Hurtig afgørelse for praktikere

Hurtigere og billigere tvisteløsning med "Hurtig Afgørelse"
hurtig afgørelse

Med AB 18 er der indført adgang til en hurtig afgørelse for at sikre, at en række tvister i byggeriet, som parterne ikke selv kan løse, afklares hurtigere og billigere end ved voldgift.

Den første hurtige afgørelse i Voldgiftsnævnet er nu behandlet og afsluttet. Afgørelsen forelå 7 uger og 3 arbejdsdage efter Voldgiftsnævnets modtagelse af anmodningen om hurtig afgørelse, hvilket tydeliggør, at byggebranchen med adgangen til hurtig afgørelse har mulighed for at få hurtige afgørelser efter en forenklet procedure.      

Voldgiftsnævnet og skarp advokat giver dig praksisorienteret indblik i, hvordan du kan anvende tvisteløsningsmetoden ”Hurtig Afgørelse".

Formål / udbytte

Du lærer at anvende det nye tvisteløsningsredskab ”Hurtig Afgørelse” - og ser, hvordan og hvornår det kan give mere enkle, billigere og hurtigere afgørelser.

Det er målet, at du efter kurset vil være i stand til at deltage som part i en sag om hurtig afgørelse - uden advokat!

Indhold

Med indførelse af de nye byggeregler (AB18, ABT18 og ABR18) er skabt et helt nyt system til at løse tvister under en byggesag: Den hurtige afgørelse.

Den grundlæggende ide er, at parternes klassiske diskussioner om ekstrakrav, fristforlængelse, tilbagehold mm skal løses med det samme, i stedet for at ende i langvarige voldgiftssager.

Det er forventningen, at parterne selv – uden advokat – er i stand til at gennemføre hurtige afgørelser. 

En enkelt voldgiftssag vil derfor fremadrettet erstattes af mange små hurtige afgørelser under byggeriet.

Derfor bliver byggeriets parter nødt til at kende til reglerne om hurtig afgørelse på et niveau, så de selv som en del af en byggesag kan håndtere forløbet. 

Det gør dette kursus dig i stand til – og du får lejlighed til at prøve det af i praksis gennem små cases/rollespil, hvor vi kommer gennem forløbet fra at anlægge sag og føre den – under kyndig vejledning af både Voldgiftsnævnet og advokat.

Reglerne er enkle og letforståelige, men rummer alligevel en lang række faldgruber og muligheder, som vi gennemgår. Ikke mindst er der tale om meget skrappe og korte tidsfrister, der skal overholdes, så vi sætter hele processen i fokus.

Voldgiftsnævnet (VBA) vil være til stede på kurset og give indlæg om
•    hvad har AB-udvalgets hensigt været med disse regler
•    hvornår bør de nye regler om opmandsafgørelse anvendes
•    fravigelser og tilpasninger og risici forbundet hermed
•    den første hurtige afgørelse, herunder forløbet og de processuelle afgørelser truffet af VBA i den forbindelse.      


 

Målgruppe

Bygherrer, entreprenører og rådgivere samt jurister/advokater med interesse for området.

Undervisere
Simon Heising
Simon Heising
Advokat
Nexus Advokater
Henrik Vind Hansen
Henrik Vind Hansen
Chefkonsulent
Voldgiftsnævnet
Baggrund

Der er mange tvister i byggeriet – og de koster masser af tid og penge. En kort og effektiv sagsproces er derfor attraktiv for alle. Den kan minimere omkostningerne og sikre, at spørgsmål kan afklares, mens de er aktuelle.

I det nye AB-system er der indført tvisteløsningsmetoden ’hurtig afgørelse’, som netop imødekommer ønsket om hurtige, billige og enkle processer.

Hurtig afgørelse giver mulighed for, at tvister løses nu og her på alle stadier i byggeriet, så parterne kan komme videre i byggeprocessen i stedet for at afvente en længerevarende voldgiftssag efter byggeriets afslutning.

Det kan sikre, at uoverensstemmelser håndteres i tide – og forhindre, at løsningen af en tvist har været så langstrakt og konfliktfyldt, at det har skadet både rådgivnings- og/eller byggeprocessen samt samarbejdet mellem parterne på både kort og lang sigt.

Vigtige informationer

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc

Molio forbeholder sig ret til ændringer.