IKT-specifikationer og -aftale

Stil de rigtige IKT-krav - og lev op til de krav der stilles
IKT-specifikationer og -aftale

De nye IKT-specifikationer og IKT-procesmanual sikrer dig, at du stiller de rigtige IKT-krav på dine næste byggesag  - eller ved hvordan du bedst lever op til det, bygherren beder om.

 

Indhold og formål
 • IKT-specifikationerne - i det store aftalebillede, inkl. hvordan forholder de sig til de andre aftaler på byggesagen
 • Hvad er nyt i denne udgave? Inkludering af digitale bygningsmodeller i AB18, ABT18 og ABR18 samt præcisering af de digitale ydelser i Danske Arks og FRIs Ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018 har nødvendiggjort en opdatering af IKT-specifikationerne og IKT-procesmanualen
 • Gennemgang af den nyreviderede version af Molios IKT-specifikationer
 • Gennemgang af IKT-procesmanual - hvordan bruges den, og hvad bruges hvornår?
 • Specifikationernes forhold til IKT-bekendtgørelserne

Der vil desuden være eksempler på konkret anvendelse og cases, samt opgaver vedr. hvordan/hvilke specifikationer, der passer til din virksomhed.

 Der vil være rig mulighed for at spørge og diskutere konkrete problemstillinger.

Udbytte

Du rustes til at arbejde med de nye IKT-specifikationer, og til at kunne udarbejde helt opdaterede IKT-aftaler. Du lærer om forholdet til det øvrige aftaleværk på byggesagerne, samt får perspektivering på hvordan dette vil påvirke de forskellige processer i byggeriet.

 • Er du bygherre, så rustes du til at udarbejde de specifikationer som din organisation har behov for, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige pris.
 • Er du rådgiver, så rustes du til at vide, hvad der stilles af krav til dig - og du undgår at skrive under på en blankocheck, og ser hvordan du går fra aftale til praktisk hverdagsprocesser.
 • Er du udførende, så rustes du til at have styr på, hvad der stilles af krav til anvendelsen af IKT i udførelsen og ved aflevering af byggesagen.
Målgruppe og forudsætninger

Projekt- og IKT-ledere, hos bygherrer, rådgivere eller udførende. Dig der skal sikre, at der bliver stillet de rigtige krav, eller skal arbejde med kravene i dit næste projekt.

Kendskab til IKT-området og de tekniske sider af IKT er ikke nødvendigt. Det vil være fornuftigt at kende til byggeriets generelle aftaleforhold, men det er ikke obligatorisk.

Vores kursister siger
 • "Det var perfekt at have en af aktørene omkring specifikationernes tilblivelse til at fortælle om det. Rigtig dejligt."
   
 • "Underviser var engageret og fagligt meget velfunderet. Der var plads til dialog og praktiske spørgsmål."
   
 • "Velforberedt og veloplagt foredragsholder. Det var meget relevante i forhold til de udfordringer jeg sidder med omkring emnet i hverdagen."
   
 • "Jeg fik set de nye IKT-specifikationer i en sammenhæng med det resterende aftalegrundlag. Jeg har konkrete ideer med hjem ift. hvordan IKT-specifikationerne skal udformes på de næste projekter."
   
 • "Virkelig god kommunikation fra Tore, både oplæg og samtalerne gennem kurset"
Underviser
Tore Hvidegaard
Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt
3dbyggeri danmark ApS
Baggrund

Byggeriets IKT-specifikationer anvendes til at definere det digitale aftalegrundlag mellem parterne i en byggesag, nemlig de projekterendes digitale ydelser på en byggesag og de tekniske og praktiske forhold i det digitale samarbejde mellem byggesagens parter.

Byggeriets IKT-specifikationer foreligger på kursustidspunktet i helt nyrevideret 5. udgave.

Hvad er nyt i IKT-specifikationerne og IKT-procesmanualen?
Udover enkelte rettelser i de eksisterende tekster baseret på input fra praksis siden 2016, vedrører opdateringerne primært den reviderede ydelsesbeskrivelse:

 • Referencer til ydelsesbeskrivelsen er opdateret.
 • Betegnelsen klient er ændret til bygherre jf. AB-dokumenterne og ydelsesbeskrivelsens anvendelse heraf.
 • Ydelser for IKT-ledelse er suppleret.
 • Der er foretaget præciseringer vedr. konsistens- og kollisionskontrol og digitale mangellister. 
 • De nye IKT-punkter: Digitalisering af eksisterende forhold, Særlige visualiseringer og Andre digitale ydelser fra ydelsesbeskrivelsen, er tilføjet.

I specifikationerne er anvendt strukturen fra FRI og DANSKE ARKs YBL 2018, men specifikationerne kan anvendes i alle aftaler uanset metode eller aftaleforhold, og uanset entrepriseform. 

IKT-specifikationen uddyber og præciserer således indhold og specificerer leverancer i IKT-ydelserne fra Ydelsesbeskrivesen, og IKT-specifikationen definerer de konkrete leverancer som er indeholdt i ydelsen. Herudover indeholder specifikationerne foruddefinerede standardmodeller til specifikation af de enkelte leverancer. 

For IKT-folkene er det en ny tilgang til aftalen, mens det for projektlederne og andre aftalefolk er helt i tråd med, hvordan alle andre aftaler på projektet er håndteret. Så det understøtter i høj grad selve formålet med IKT-specifikationerne: At gøre aftalerne for IKT mere enkle og sikre at det passer sammen med alle de andre aftaler, man har på et projekt.

Endelig er IKT-specifikationerne suppleret med den nye IKT-procesmanual, som omhandler hvordan de konkrete parter på sagen får omsat IKT-kravene til praktiske operationelle processer, som kan gøre dagligdagen på byggesagen lettere og mindre konfliktfyldt.

Molio forbeholder sig ret til ændringer

Vigtige informationer

Anvisning, eksempelsamlinger m.m. udleveres elektronisk.

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.