Juraen i BIM-projekter - overblik for praktikere

Styr sikkert gennem gråzoner og fri af tvister og tab
Jura i BIM


Du får et praksisorienteret indblik i juraen ifm. BIM-projekter. Det er kompliceret og nyt land - med masser af gråzoner og muligheder for tvister og tab, som kun viden og erfaringer kan lede dig sikkert gennem.
 

Indhold og formål

Praktikeren og juristen tager os gennem bl.a. følgende punkter i et mix mellem gennemgang, eksempler og erfaringer, cases, problematiseringen og drøftelser om, hvordan faldgruber/problemer kan undgås:

BIM - værktøj, metode eller forretningsmodel? 
- Hvordan defineres det - i DK, i CEN, i EU? Juridiske konsekvenser heraf. 

BIM i lovgivningen og retspraksis
- Hvilke krav stiller IKT-bekendtgørelserne (nr. 118 og 119 / 2013) til offentlige bygherrer og det almene byggeri?
- Er der retspraksis om rettigheder og pligter i forbindelse med BIM-modeller 

BIM i aftalegrundlaget
- Hvordan implementeres IKT i byggeriets aftaler?
- De nye AB 18 / ABT 18 / ABR 18 og Ydelsesbeskrivelse for Bygger og Landskab (YBL 18) forholder sig til BIM. 
Hvordan er de nye krav? 
Hvilken betydning har de for aftaler i BIM-projekter?
Hvordan hænger de sammen - og hvordan lever man op til dem?
- Forrang mellem tegninger og modeller: Hvad siger de nye AB-regler og hvad sker i praksis? 
- Regler om ansvar, samarbejde om modeller, om dataformater og regler om ansvar for brug af modellen
- Regler om fejl, mangler, uoverensstemmelser og generelle forsømmelser
- Ophavsret og rettigheder ift. fagmodeller og fællesmodeller er BIM-modeller databaser (databasedirektivet), hvordan er rettighederne til modeller og templates på alle tidspunkter inden for det samme projekt f.eks. ved udskiftning af rådgiver eller ny udbudsstrategi. Hvordan er retspraksis?
- Honorarproblematikker
- Molios IKT-specifikationer

Udbudsregler
- Kort om Udbudsreglernes forbud mod specifikke produktreferencer ift optimal udnyttelse af BIM.

Fremtiden for digital entrepriseret 
- Forskningsprojekt på KU om digital entrepriseret 
- Hvad sker der på internationalt plan?
- Hvordan vil "BIM-jura" udvikle sig?

Undervisningsform

Et kursus med et effektivt ping pong mellem juristen og teknikeren/praktikeren, der sætter "BIM-juraen" i spil, så du får set på temaerne med både juristens og teknikerens øjne.

I et mix mellem oplæg, cases og debat sætter vi fokus på det juridiske grundlag, de største problemstillinger og værste faldgruber, nye muligheder og gråzoner, indblik i (den smule) retspraksis/cases, der er at tage fat på og er på vej og undervisernes overvejelser, erfaringer og gode råd.

Du vil også få rig lejlighed til at indgå i aktiv dialog med underviserne og de øvrige kursusdeltagere mhp. at få aktualiseret undervisningen. 

Undervisere
Peter Fauerholdt Thommesen
Peter Fauerholdt Thommesen
Partner, advokat (L)
Advokatpartner-selskabet VILTOFT
Peter Hyttel
Peter Hyttel
BIM and Process Consultant
PHS
Målgruppe

Alle i byggeriet der arbejder med IKT/BIM.

Vores kursister siger

Peter Fauerholdt Thommesen underviser også en formiddag om samme emne på vores store IKT-koordinator og lederuddannelse. Her scorede han senest fornemme 4,86 (ud af 5 mulige) i kursisternes evaluering af både deres udbytte og hans formidlingsevner.

Baggrund

Udbredelsen af projekter med anvendelse af BIM vokser voldsomt - og der peges på muligheder for store gevinster ved et øget digitaliseret byggeri.

Men BIM påvirker også de byggeaftaler, som indgås mellem parterne. Det sker i flere stadier af byggeriet og på flere niveauer af kontraktretten. 
Anvendelsen af BIM afstedkommer også overvejelser af bl.a. udbuds- og ophavsretlig karakter. 

Manglende viden herom kan føre til omfattende tvister - og det sker desværre ofte i BIM-projekter, for vidensniveauet er mangelfuldt. Og manglende viden om de retlige konsekvenser vil på den måde kunne føre til betydelige tab.

AB-systemet og Ydelsesbeskrivelserne er netop blevet revideret, og anbefales anvendt fra 1. januar 2019. Det får konsekvenser for aftalegrundlaget for BIM-projekter - og en manglende viden herom vil være uheldig.

Molio har i samarbejde med Seismonaut gennemført en omfattende analyse af status for den digitale udvikling i byggeriet. 14 udvalgte nøglepersoner er blevet interviewet intenst - og mere end 800 udvalgte branchefolk har svaret på et survey.
Undersøgelsen peger bl.a. på, at man er usikker på juraen og opfatter den som en barriere. Den barriere vil vi med dette kursus gerne tage fat på at nedrive.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbevise

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms3.500,00 kr.
Inkl. moms4.375,00 kr.