Kyst- og klimasikring

- for bygge- og anlægsbranchen
Kyst- og klimasikring

Vores vejr bliver både vildere og voldsommere. Det påvirker vores bygninger og anlæg, som i stadig højere grad skal modstå naturkræfterne. Samtidig står vi over for udfordringer i forhold til at skulle håndtere de større mængder vand ved stormflod og ekstremregn. 

Indhold

På konferencen ser vi på, hvordan vi ved at tænke i helheder bedre kan beskytte vores byer og kystnære anlæg. Vi får præsenteret vejledninger og strategier på området og ser initiativer og løsninger fra ind- og udland. Dagen gør dig klogere på hele klimaområdet og den indbyggede kompleksitet. Du kommer hjem med ny indsigt og inspiration til løsninger, du kan arbejde videre med i din organisation eller i din virksomhed.

Kom med til en udbytterig dag, hvor du selv får lov at blande dig i debatten og diskutere de fremtidige klimaudfordringer for bygge- og anlægsbranchen.

Målgruppe

Konferencen er for alle i bygge- og anlægsbranchen, der ønsker indsigt i og input til håndtering af klimaudfordringer, fx kommuner i de kystnære områder samt bygherrer.

Konferencen er desuden målrettet rådgivere og entreprenører, der ønsker kendskab til området og konkret indsigt i, hvordan byer, bygninger og anlæg kan designes i fremtiden, så de kan modstå det ekstreme vejr.

Konferenceleder
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Indlægsholdere
Peter Tanev
Peter Tanev
Meteorolog og TV-vært
TV 2 Vejret
Rikke Juul Gram
Rikke Juul Gram
Partner, kreativ direktør, Landskabsarkitekt MAA MDL
Schønherr A/S
Henrik Friis
Henrik Friis
Branchedirektør
Dansk Byggeri
Kim Rockhill
Kim Rockhill
Formand for Miljø- og Klimaudvalget
Region Hovedstaden
Tine Kirk Pedersen
Tine Kirk Pedersen
Direktør
Danske Havne
Merete Løvschall
Merete Løvschall
Kystdirektør
Kystdirektoratet
Torben Mølgaard
Torben Mølgaard
Chef for Natur, Miljø og Byggesag
Holstebro Kommune
Jens Christian Riise
Jens Christian Riise
Market Manager, Water and Climate Resilience
Rambøll
Vigtige informationer

Early bird rabat
Ved tilmelding senest 14. april 2020 er prisen 2.950 kr. Herefter er prisen 3.500 kr. 
Der gives ikke 4 for 3 på early bird prisen, og rabatter kan ikke kombineres.

4 for 3
Tilmeld 4 og betal kun for 3. Pris pr. person 2.625 kr.

Alle priser er ekskl. moms

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program

Kl. 8.30 – 9.00
Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 – 9.10
Indledning og dagens program

v/ konferenceleder Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed

Kl. 9.10 – 10.00
Monsterregn nu og i fremtidens Danmark

Voldsomme skybrud og kraftig regn rammer oftere og oftere Danmark, og måske er det en af de største klimaudfordringer, som vi står overfor, i årenene der kommer. Klimamodellerne viser, at vi i fremtiden vil kunne få flere og kraftigere skybrud over Danmark, men allerede nu har vi flere somre i træk fået en forsmag på fænomenet. Også vores hovedstad København har været ramt af nogle voldsomme skybrud.

Peter Tanev tager i dette foredrag fat i klimaændringerne og ser på, hvordan udviklingen vil se ud i Danmark. Han kigger på problemerne ved skybrud men også på løsningerne, og samtidig vil foredraget være krydret med billeder og videoklip af ekstremt vejr. Og som altid er der også lagt humor ind i forløbet.

v/ Peter Tanev, meteorolog og TV-vejrvært

Kl. 10.00 – 10.25
Klimalovens betydning for bygge- og anlægsbranchen

Kl. 10.25 – 10.50
Status og initiativer for kystbeskyttelse, oversvømmelser, stormflod, beredskab og klimaændringer

Kl. 10.50 – 11.00
Pause

Kl. 11.00 – 11.25
Initiativer og vejledninger til kyst- og klimasikring

v/ Merete Løvschall, direktør, Kystdirektoratet

Kl. 11.25 – 11.50
Har Danmark brug for en Klima- og Kystfond?

Beregninger viser, at omkostningerne til skader på bygninger, infrastruktur m.m. beløber sig til 100 mia. kr. de næste 100 år, hvis der ikke gøres noget.

Kommunerne har ansvaret for klimasikring, kystbeskyttelse og for at udpege områder i kommune- og lokalplanerne, som kan være truet af oversvømmelse. Men regeringen har været tilbageholdende med at fortælle, hvor pengene til både kystbeskyttelse og klimasikring i byerne skal komme fra.

Er en statslig Klima- og Kystfond svaret?

v/ Henrik Friis, branchedirektør, Dansk Byggeri

Kl. 11.50 – 12.15
Helhedstænkning ved kystsikring

Vandstanden stiger og klimaændringerne med mere voldsomt og ekstremt vejr griber ind i vores kyster. Det stiller store krav til klimasikring af vores kystanlæg i fremtiden. Samtidig trækker flere og flere mod kysterne i stræben efter den gode havudsigt – og det kan være uforeneligt med at vores kyster eroderes og vandstanden stiger.

Den 1. september 2018 overgik ansvaret for kystsikringen til kommunerne, og det er ikke ubetinget en fordel, da man kan komme til at eksportere problemet til nabokommunen.

v/ Rikke Juul Gram, partner, Schønherr

Kl. 12.15 – 13.15
Frokost og netværk

Kl. 13.15 – 14.45 (Køres i spor)
”Klimatilpasning på tværs"

Hvem skal betale for klimatilpasning i Danmark? Og hvordan kan man samarbejde om vand, der ikke respekterer kommunegrænserne? Det skal et nyt initiativ fra Region Hovedstaden være med til at give svaret på.

v/ Kim Rockhill, formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden

Klimasikring af havneanlæg, kyster og kystnære bygninger

v/ Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne

Håndtering af oversvømmelser ved vandløb
I februar 2020 stod det klart, at Storåen ved Holstebro løb over sine bredder og skabte oversvømmelser flere steder i byen. Vi har fået manden, der stod i allerforreste række, til at komme og fortælle om indsatsen, de erfaringer de gjorde sig og hvordan de løser og forebygger lignende scenarier i fremtiden.

v/ Torben Mølgaard, Natur- og miljøchef, Holstebro Kommune

Vejen til solid og langtidssikret kyst- og klimabeskyttelse

v/ Jens Christian Riise, markedschef, Rambøll

Kl. 14.45 – 15.15
Pause med kage. Netværk.

Kl. 15.15 – 15.45
Erfaringer fra Holland

Et væsentligt risikoelement i forbindelse med klimaændringer i Holland er forhøjet vandstand i havet. Arbejdet med klimatilpasning af kystområder startede helt tilbage i 1990'erne, og der er høstet en masse erfaringer. En tværministeriel og tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet et program for sikring af kystområderne Inden for rammerne heri arbejder statslige, regionale og kommunale myndigheder sammen med de såkaldte vandkommissioner om at gennemføre kystsikringen.

Vi får de seneste erfaringer fra Holland.

Indlægget vil være på engelsk.

Kl. 15.45 – 16.00
Afslutning og tak for i dag


Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Molio forbeholder sig ret til ændringer