Ledningsret i praksis

Ledningsret i praksis


Du opdateres ift. retlige og praktiske forhold, som du skal være særlig opmærksom på i forbindelse med ledningsomlægninger.

Indhold

Det er ofte forbundet med meget store udgifter, når ledninger skal flyttes som følge af vejarbejder eller andre bygge- eller anlægsarbejder. Kendskab til de retlige, tidsmæssige og økonomiske rammer, der er styrende for ledningsomlægninger, er derfor et must for anlægsmyndigheder, kommuner, forsyningsselskaber og andre relevante aktører.

Ledningsomlægninger forudsætter ikke kun kendskab til gæsteprincippet, der hastigt udvikles i praksis. Ledningsomlægninger forudsætter også kendskab til en række af de grænseflader, som kan have stor betydning for såvel tid som økonomi – det gælder eksempelvis retlige discipliner som ekspropriationsretten, forvaltningsretten og privatretlige spørgsmål som naboret og almindelig erstatningsret.

På dette kursus bliver du klogere på de retlige og praktiske forhold, som du skal være særlig opmærksom på i forbindelse med ledningsomlægninger. Gennemgangen indeholder derfor ikke kun en opdatering i forhold til nyeste praksis om gæsteprincippet, men fokuserer også på de særlige udfordringer, faldgruber og afledte emner, der har betydning for ledningers placering og senere, nødvendige omlægninger.

Emner er bl.a.:

  • De retlige og praktiske rammer som er gældende for ledningsomlægninger, herunder gæsteprincippet
  • Gældende ret, som fastlagt ved rets- og taksationspraksis, i forhold til fravigelse af gæsteprincippet ved aftale, herunder krav til eventuel betaling
  • Muligheden for at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation med fokus på seneste praksis
  • Hvad der gælder i relation til beskyttelsesforanstaltninger, vejmyndighedernes rolle og opgaver, herunder pligten til hensyntagen og koordinering af ledningsarbejder
  • Gennemgang af de risici, som myndigheder, forsyningsselskaber og entreprenører skal være særligt opmærksom på, herunder vedrørende koordinering og samspillet med anlægsmyndighedens valg af entrepriseform
  • Med udgangspunkt i den nuværende retsstilling og vores erfaringer med projektstyring, herunder teknisk projektledelse, kommer vi med konkrete anbefalinger til, hvordan forsyningsselskaber, kommuner og anlægsmyndigheder kan tilrettelægge daglig drift og sagsgange, så fremtidige konflikter undgås i videst muligt omfang
Udbytte

På kurset bliver du rustet til at identificere og håndtere de mest centrale udfordringer, som ledningsomlægninger giver anledning til i praksis. Det gælder både de retlige forhold og praktiske omstændigheder. Desuden bliver du opdateret på seneste rets- og taksationspraksis af betydning for området.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset er både målrettet jurister og ikke-jurister, der arbejder med ledningsomlægninger. Deltagerne kan f.eks. være fra kommuner, forsyningsselskaber eller anlægsmyndigheder. Det kan også være rådgivere som f.eks. advokater, landinspektører eller ingeniører. 

Undervisere
Anne Sophie Vilsbøll
Anne Sophie Vilsbøll
Advokat, partner hos Horten
Horten Advokatpartnerselskab
René Agustí Agut Frydshou
René Agustí Agut Frydshou
Chief Project Manager
COWI
Tue Trier Bing
Tue Trier Bing
Advokat
Horten Advokatpartnerselskab
Stine Møller Boye
Stine Møller Boye
Juridisk specialist, konsulent
COWI
Vigtige informationer

Kurset udbydes i samarbejde med JUC.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Materialer
Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale, herunder lovgivning for området samt domme og kendelser, der vedrører de berørte emner.. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio og JUC forbeholder sig ret til ændringer.