Præg den digitale fremtid i byggeriet

OBS. Pga. stor interesse har vi valgt at lukke for tilmelding.
- Opstartsworkshop hos buildingSMART Danmark

Ved indgangen til 2020 fik Danmark sit eget selvstændige buildingSMART chapter. Det har til formål at styrke dansk byggeri i en stigende international og digital fremtid. 

Vi inviterer dig til at dele dine ønsker og forslag på vores opstartsworkshop den 13. maj.
Opstartsworkshop_bSDK

OBS. Pga. stor interesse har vi valgt at lukke for tilmelding. Skriv dig op til buildingSMART Danmarks mail her.

I buildingSMART Danmark vil vi sætte et blændende spotlight på internationale, åbne, digitale standarder og styrke den danske byggebranchens muligheder for nemmere at samarbejde effektivt og databaseret. Og samtidig sikre at vi præger internationale byggeregulativer og -love.

uildingSMART Danmark er et forum, hvor en samlet branche mødes og ligger fundamentet til at styrke alle aktører til at bygge bæredygtigt, digitalt og med fokus på åbenhed.

For at skabe det bedst mulige grundlag for arbejdet med åbne digitale standarder i buildingSMART Danmark inviteres du hermed til en virtuel workshop. Her bliver det nye danske chapter af buildingSMART introduceret, men vigtigst af alt vil vi på workshoppen modtage jeres input til hvilke værktøjer, faglige hjælpemidler, temaer og events I ser som nyttige og nødvendige for at fremme digitalt samarbejde og åbne standarder. Det er netop dér buildingSMART i Danmark vil ligge kræfterne.

På grund af de nuværende omstændigheder bliver arrangementet afholdt som en online workshop, men for at få mest muligt ud af workshoppen vil antallet af pladser være begrænset. Hvis der er behov for det, vil vi afholde flere events, så alle kan bidrage med deres input.

Vigtige informationer

Arrangementet er gratis, men tilmelding er påkrævet.

buildingSMART Danmark forbeholder sig ret til ændringer