Syn og skøn

Syn og skøn


Du får al den viden og øvelse du har brug for, for at kunne gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter.


 

Indhold og formål

Du orienteres om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn.

Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået - og der vil blive gennemført cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og helt frem til afhjemling i retten.

Undervisere
Erik Brandt
Erik Brandt
Seniorforsker
SBi/AAU
Per Mohr Hansen
Per Mohr Hansen
Direktør og medindehaver
ekas
Simon Heising
Simon Heising
Advokat
Nexus Advokater
Michael Roland L. Nielsen
Michael Roland L. Nielsen
Jurist
Voldgiftsnævnet
Henrik Vind Hansen
Henrik Vind Hansen
Chefkonsulent
Voldgiftsnævnet
Vores kursister siger
 • "Det var en fornøjelse at opleve de fire undervisere og deres interaktion. Jeg sammenligner dem med en godt sammentømret rockgruppe, der ved, hvor de har hinanden. Det bedste og mest udbytterige kursus, jeg har deltaget på."
   
 • "Tørt stof formidlet både fagligt og med stor humor. Stor ros til underviserne for at formå at holde kursister vågne og deltagende gennem hele kurset. Sjældent har rollespil været så interessante."
   
 • "Underviserne formåede generelt, at formidle et lidt "tungt" teoretisk emne så det blev let fordøjeligt, i et undervisningsmijlø der inviterede til dialog og med god plads til "dumme" spørgsmål. Igennem gode cases og eksempler fra den virkelige verden blev div. paragraffer, bestemmelser og vejledninger omsat til et praktisk indblik i hvordan en skønsmand skal fungere i sit daglige virke. Yderst udbytterigt for mig personligt!!"
   
 • "De fire undervisere havde et godt internt samspil, og formåede at videreformidle forholdsvist tørt stof, på en interessant og humoristisk måde. Rollespillene var rigtigt gode og lærerige."
 • "Meget dynamisk kursusform der i den grad fastholder deltagerne. Gruppearbejderne med dertil hørende opgaveafvikling, var særdeles virkelighedstro."
 • "Virkelig gode og erfarne underviser. Spørgsmål fra kursisterne blev hele tiden klaret på en forståelig måde. Der var en god stemning, selvom emnet kunne være lidt teoretisk. Underviserne supplerede hinanden rigtig godt, og havde gode indput fra virkeligheden. Jeg var glad og tilfreds med hele forløbet"
Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og andre, der har ønske om at virke som skønsmænd, og til personer i bygge- og anlægsbranchen, der kan tænkes at blive rådgiver for en part i en syns- og skønssag.

NB!: Det er ikke er krav for at agere som syns- og skønsmand at man har deltaget på et kursus som dette.

Baggrund

En betydelig del af de tvister, der opstår i bygge- og anlægsbranchen, ender i form af en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt.

Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning og middag.

Kurset udbydes i samarbejde med IDA Syn og skøn - og medlemmer herfra får 10% rabat på kursusprisen. Oplys at du er medlem i kommentarfeltet undervejs i online-tilmeldingen, så vil vi fratrække 10% på fakturaen.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

 

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Dag 1
08:15 - 09:00
Registrering - morgenmad
09:00 - 09:30
Introduktion
 • Velkomst
 • Selskabet for Syns- og Skønsmænd
 • Præsentationsrunde
v/ Erik Brandt
09:30 - 09:50
Syn & Skøn – kort overblik
 • Hvad er syn og skøn?
 • Hvad kan det bruges til?
 • Hvordan foregår det?
v/ Erik Brandt & Per Mohr Hansen
09:50 - 11:00
Syn & Skøn
 • Krav til skønsmænd
 • Udmeldelse, skønsmandens habilitet og kompetence
 • Indenretsligt og udenretsligt syn og skøn
 • Syn og skøn ved Voldgiftsnævnet • Stadeforretning
 • Tvisteregler – inkl. muligheder i nye AB. Nye procesregler efter AB18
 • Aktuelle sager
v/ Henrik Vind Hansen & Michael Roland Nielsen
11:00 - 11:15
Pause - kaffe/te
11:15 - 12:15
Juridiske grundbegreber
 • Ansvarsforhold
 • Skader/mangler
v/ Simon Heising
12:15 - 13:15
Frokost
13:15 - 15:00
Skønsmanden i praksis
 • Forberedelse af skønsforretningen
 • Gennemgang af sagsakter, indkaldelse
 • Gennemførelse af forretningen - parterne, skønstemaet, besigtigelsen mv.
 • Referat
 • Indhentning af supplerende oplysninger/tekniske undersøgelser
 • Udarbejdelse af skønserklæring
 • Honorar
 • Afhjemling

Kaffepause undervejs

v/ Erik Brandt & Per Mohr Hansen
15:00 - 16:00
Regler for syn og skøn
 • Skønstemaet
 • Nyt syn og skøn
 • Skønsmandens ansvar og forpligtelser
 • Stadeforretninger i praksis
v/ Simon Heising
16:00 - 16:15
Pause - kaffe/te
16:15 - 16:45
Regler for syn og skøn - fortsat
v/ Simon Heising
16:45 - 18:00
Case 1 - Syns- og skønsforretning
 • Introduktion
 • Forberedelse af skønsforretning (gruppearbejde)
v/ Erik Brandt
18:20 - 19:30
Middag
19:30 - 21:00
Skønsforretning (rollespil)
 • Skønsforretning
 • Gruppearbejde - udfærdigelse af skønserklæring
21:00
Øl, vin, sodavand + snacks
Dag 2
08:00 - 08:30
Morgenmad / Kaffe / The
08:30 - 09:15
Afrapportering fra grupperne om case 1

Gennemgang/diskussion af spørgsmål & svar

09:15 - 11:00
Case 2
 • Introduktion til ny sag (få spørgsmål)
 • Skønsforretning
 • Besigtigelse af badeværelser – hvad gør man i praksis?
v/ Erik Brandt & Per Mohr Hansen
11:00 - 11:15
Pause - kaffe/te
11:15 - 12:00
Case 3
 • Introduktion til case, som er sendt ud i forvejen
 • Gruppearbejde

Forberedelse af spørgsmål til skønsmanden ved afhjemlingen

v/ Henrik Vind Hansen & Michael Roland Nielsen
12:00 - 12:45
Gruppearbejde om mangelfuldt skønstema
 • Afhjemling af skønsmand
12:45 - 13:45
Frokost i grupper
13:45 - 14:45
Retten er sat (rollespil)
 • Procedure
14:45 - 15:00
Pause - kaffe/te
15:00 - 15:15
Retten er sat (rollespil) fortsat
 • Afgørelse – hvad afgjorde sagen
15:15 - 15:45
Konkrete problemer
 • Faldgruber i almindeligt anvendte formuleringer i skønstemaer
 • Typiske klagepunkter vedr. syn og skøn – hvad skal du passe på?
v/ Simon Heising
15:45 - 16:30
Afsluttende quiz, spørgerunde og diskussion
v/ Henrik Vind Hansen & Michael Roland Nielsen
16:30
Kursus slut

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms10.900,00 kr.
Inkl. moms13.625,00 kr.