Udbud med forhandling

Forhandlingsudbud er det nye sort!
Udbud med forhandling

Kurset har ingen aktuelle datoer. Skriv til kurser@molio.dk hvis du er interesseret i at blive kontaktet når der kommer nye datoer.
Lær at medvirke i forhandlingsprocessen som udbyder eller tilbudsgiver, hvad enten du er bygherre, teknisk rådgiver eller entreprenør.

Indhold

I et mix mellem oplæg, cases og drøftelser sætter vi fokus på

Hvornår KAN forhandling anvendes?
Betingelserne er lempet markant – vi gennemgår hvordan forhandlingen kan bruges i totalentreprise, entreprenørprojektering/funktionsudbud/tidligt udbud, totalrådgivning og bygherrerådgivning.

Hvornår BØR forhandling anvendes?
Vi gennemgår fordele (og ulemper).
Behov for feedback fra de bydende, afklaring af risici, misforståelser, projektfejl, usikkerheder.
Forhandling som tidlig projektgennemgang, sikring af tilbuddets validitet, som sikring af budgettet, afklaring af fejl og forbehold.
Hvordan undgår vi bedst at stå med et ubrugeligt tilbud?

Ligebehandling og gennemsigtighed
Vi gennemgår krav til dagsorden, feedback, tilrettelæggelse, udveksling af løsningsforslag samt oplysningspligt undervejs.

Selve processen
Vi gennemgår mulighederne for brug af shortlisting, shining star, faseopdeling, forskudte frister, samt dokumentationskrav og begrundelseskrav.

Vi gennemgår typiske forhandlingstemaer, og regler for vedståelse og tilbudsåbning.

Vi sætter fokus på udbyders hhv. tilbudsgivers interesser i forhandlingen ift. økonomi, tid, kvalitet og klarhed.

Vi slutter med tildeling og begrundelse – cirklen sluttes.

Mindstekrav og ændringsforbud
Hvad kan man ændre undervejs og hvordan?

Tildelingskriterier, grundlæggende elementer og mindstekrav.

Hvordan evalueres tilbud?

Seneste relevante klagenævnspraksis.

Case
Vi kører afslutningsvis en case igennem.

Casen omhandler de centrale elementer ovenfor – og giver praktisk indsigt i, hvordan udbudsmaterialet konkret skrues sammen, og du får de nødvendige paradigmer til:

 • Udbudsbekendtgørelse
 • Forhandlingsvarsel
 • Forhandlingsoplæg
 • Tjekliste til hvad forhandlingerne bør omfatte
 • Opfordring til sidste og bedste bud
 • Tildelingsmeddelelse
 • Tjekliste til tilretning af kontraktudkast efter tildeling
Udbytte

Vi giver dig redskaberne til at gennemføre et fuldt forhandlingsforløb korrekt og uden klager eller annullation, hvad enten det er en sag efter tilbudsloven eller udbudsloven.

Vi gennemgår hovedtemaerne grundigt, både ud fra den juridiske teori og med eksempler fra praksis.

Målgruppe

Alle i bygge- og anlægssektoren med ansvar som ordregivende myndighed, tjenesteyder og lignende, der arbejder med eller under indflydelse af EU’s udbudsdirektiver, herunder

 • Regioner
 • Kommuner
 • Statsvirksomheder
 • Forsyningsvirksomheder
 • Entreprenører
 • Arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer
 • Servicesektoren
 • Leverandører
 • Jurister og revisorer

NB!: Det forudsættes, at du har et vist kendskab til de eksisterende udbudsregler og udbudsloven.

Undervisere
Carsten Lang-Jensen
Carsten Lang-Jensen
Advokat (H), Partner
Pind & Partnere Advokater
Mark Ruberg-Wurms
Mark Ruberg-Wurms
Advokat
Pind & Partnere Advokater
Baggrund

Udbudsloven giver fleksibilitet i valget af udbudsform og større frihed ved tilrettelæggelsen af den valgte udbudsform for byggerier omfattet af EU’s regler.

Der lægger op til forskellige samspilsformer i byggeprocessen i det vigtige spørgsmål om samarbejdet mellem bygherre og virksomheder ved udbud.

Loven sætter fokus på formerne: udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovations-partnerskaber.

Der er indhøstet mange spændende erfaringer med udbud med forhandling, som kurset tager udgangspunkt i.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer