Udnyt appendikserne til AB 18 komplekset

Hvornår og hvordan kan APP’erne anvendes med størst fordel?
Udnyt appendikserne til AB 18 komplekset

Kurset beskriver indholdet og anvendelsesmulighederne i ”Appendikser APP”, som knytter an til bestemte paragraffer i AB 18-grunddokumenterne.

Appendikserne vedrører andre forhold end omhandlet i grunddokumenterne (AB 18, ABR 18 og ABT 18) – og giver standardvilkår som er hyppigt forekommende, men bare ikke er aktuelle ved alle opgaver.

Formål og udbytte

Du får stærk viden om APP’ernes forbindelse til AB 18-grunddokumenterne - og du får et overblik over i hvilke tilfælde – og hvordan - APP’erne vil være et nyttigt supplement til disse.

Indhold

Vi gennemgår alle fire appendikser med tilhørende paragraffer i AB dokumenterne, og går helt i dybden med, hvad de i praksis betyder:

  • Hvornår og hvordan du med fordel kan anvende appendikserne i entrepriseaftaler
  • Hvordan kontrakter med tidlig inddragelse af udførende kan komplementere de sædvanlige rådgiverydelser fra arkitekter og ingeniører mv.
  • Hvordan kompetencer udnyttes bedst.
     

De fire appendikser:

APP Projektudvikling – tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18
Anvendes hvor entreprenøren har til opgave at medvirke ved udvikling af projektet ved tidlig inddragelse af dennes kompetencer i forbindelse med rådgiverens projektering, herunder med henblik på at vurdere pris- og tidsmæssige konsekvenser af de valgte løsninger.

APP Projektoptimering – tillægsbetingelser til AB 18 og ABR 18
Anvendes hvor entreprenøren har til opgave at gennemgå det udbudte projekt og komme med forslag til optimering med hensyn til tid, pris og kvalitet, herunder forslag om alternative løsninger, materialer og byggeproces.

APP Driftskrav – tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18
Anvendes hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen, men først under en efterfølgende driftsperiode.

APP Incitamentsbestemmelser – tillægsbetingelser til AB 18, ABR 18 og ABT 18
Omhandler bonus under særlige betingelser.


Ligesom grunddokumenterne gælder APP kun for en konkret opgave, hvis parterne har aftalt at anvende dem. De er udformet som tillægsbetingelser og tilvalgsbestemmelser til grunddokumenterne.

Målgruppe

Bygherre, bygherrerådgivere og rådgivere og større entreprenører. Et minimumskendskab til AB 18 er fordelagtigt, men ikke nødvendigvis en betingelse.

Baggrund

AB’erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB og APP’erne aftales i hver enkelt sag for at være gældende. 

I forbindelse med det nye AB-kompleks kom også standardvilkår i fire typiske situationer, som forekommer i nogle sager, men langt fra i alle: Projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter. Disse er udgivet som appendikser til AB 18, ABR 18 og ABT 18.

Underviser
Henrik Fausing
Henrik Fausing
Cand.jur., akademiingeniør
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer