Udnyt de lavthængende digitaliseringsfrugter

Afholdes som webinar
Store digitale gevinster

Mange af byggeriets digitaliseringsgevinster hænger lige foran os på de laveste grene. Få fem lavthængende digitaliseringsfrugter plukket og serveret af en trio af stærke praktikere.

Formål og udbytte

Der er meget fokus på de langsigtede potentialer med digitaliseringen.

Men der er en række helt lavthængende frugter, som man med kæmpe fordel kan plukke først – der er meget at hente ”bare” med dem.

Med BUILD 4.0 ses der på bl.a. 3D-print, droner, robotter, kunstig intelligens, big data, block chain og augmented reality. Temaer der sandsynligvis kommer til at spille en stor rolle for fremtidens byggeri.

Men hvis vi kun fokuserer på de langsigtede initiativer, overser vi de gevinster, vi kan høste her-og-nu.

På dette webinar ser vi på de lavthængende digitaliseringsfrugter, som BUILD 4.0 bygger ovenpå.

Vi giver en kort gennemgang af hvad BUILD 4.0 bygger ovenpå, samt hvordan disse teknologier er modne til, at man kan tjene penge på det.

Vi gennemgår vores 5 bud, på de lavest hængende frugter – herunder pege på, at en af de vigtigste pointer er, at udnytte potentialet i BIM bedre.

  1. Projektér med BIM-værktøjer

Mange er i gang, men en del halter stadigvæk efter. Digital projektering er et velafprøvet, tværfagligt samarbejdsprojekt, og derfor er det vigtigt, at alle inddrages i den digitale proces. 

  1. Omfavn BIM i de tidlige faser

Anvender man BIM allerede i skitserings- og designfasen, høster man fra start gevinsterne, der ligger i at genbruge data og viden. Det er let at gå til og koster ikke det store i hverken software eller hardware.

  1. Del data i åbne filformater

Data er guld, og datadeling en central del af det digitale byggeri. Vi ser på vigtigheden af tidligt i processen at udarbejde en IKT-aftale, der præciserer, hvordan projektet struktureres, hvordan man udveksler filer, og hvad, der skal deles, hvornår.

  1. Sørg for kvalitetssikring

Det er vigtigt, at man løbende screener for projekteringsfejl. Fejl der kan fanges via kvalitetssikring, der håndteres digitalt, så man undgår omkostningstung ventetid. 

  1.  Få mennesket med

En af byggebranchens største udfordringer er netop det tværfaglige samarbejde, derfor er vigtigt at alle forstår deres rolle i den digitale byggesag, så vi undgår et A- og et B-hold.

Til sidst er der plads til spørgsmål. 

Målgruppe

Byg- og driftsherrer, rådgivere, udførende, FM’er og IT-leverandører af FM- og driftssystemer.

Undervisere
Thomas Graabæk
Thomas Graabæk
Arkitekt og BIM-specialist
buildingSMART Danmark
Simon Ólafsson
Simon Ólafsson
BIM Manager / IKT-leder partner
IKT-LEDERNE ApS
Tore Hvidegaard
Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt
3dbyggeri danmark ApS
Baggrund

At byggeriet er præget af dårlig produktivitet og lav digitaliseringsgrad sammenlignet med andre brancher, kommer nok ikke som den store overraskelse for branchens aktører. Heldigvis er der mange gode kræfter, der arbejder på at øge byggebranchens effektivitet gennem digitalisering.

Et af de seneste skud på stammen er Build 4.0, der er forankret hos InnoBYG og 23 andre partnere. Det handler bl.a. om 3D-print, droner, robotter, kunstig intelligens, big data, block chain og augmented reality. Mange af disse teknologier er i deres vorden, og kommer sandsynligvis til at spille rolle for fremtidens byggeri, så det er på alle måder et prisværdigt projekt. 

Men hvis vi kun fokuserer på de langsigtede gevinster, overser vi muligvis de eksisterende muligheder. I 2009 udgav COWI en rapport for Erhvervsstyrelsen, som konkluderede, at vi i Danmark kan høste en gevinst på 17 milliarder årligt ved at digitalisere byggeriet. Et årti senere har vi stadigvæk ikke indfriet alle fordelene, så måske skulle vi sikre os, at vi kommer i mål med BUILD 3.9, inden vi bruger alle kræfterne på BUILD 4.0.   

Vi har hurtigst muligt brug for at nå til BUILD 3.9. Når vi er der, klapper robotterne i deres kolde hænder, mens dronerne loop’er af begejstring, for så er vi endelig parate til BUILD 4.0!

Men hvad skal der til for, at vi kommer i mål med det, vi ved fungerer? Dette webinar giver fem konkrete forslag!

Vigtige informationer

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.