Valg af entrepriseform

Valg af entrepriseform


Kurset har ingen aktuelle datoer. Skriv til kurser@molio.dk hvis du er interesseret i at blive kontaktet når der kommer nye datoer.

På kurset får du stærk viden om - og eksempler på - hvilke entrepriseformer der er egnet til hvilke entrepriser og hvilke konsekvenser valget af entrepriseform medfører.

 

Indhold og formål

På grund af de - efterhånden - mange mulige entrepriseformer, er det en nødvendighed, at der forud for hver entreprise er overvejelser angående valget af den korrekte entrepriseform for den konkrete entreprise, idet dette har stor betydning efterfølgende.

Dette oplever advokat Simon Heising i sit daglige arbejde med entrepriseret og vil på den baggrund - med eksempler fra egne sager - konkretisere, hvilke entrepriseformer der er egnede til hvilke entrepriser og oplyse om, hvilke konsekvenser valget af en forkert entrepriseform medfører.

Eksempelvis ses det i praksis, at totalentreprise anvendes ofte, men fortolkes som hovedentreprise i flere sammenhænge. Konsekvenserne heraf vil tillige blive behandlet på kurset.

Simon Heising løber de forskellige konstellationer og mellemformer igennem, herunder særlig funktionsudbud som har givet anledning til en del tvister. 

Yderligere vil han vurdere, hvad valget af entrepriseform betyder hhv. udbudsmæssigt, entreprisemæssigt samt forsikringsmæssigt og komme med sit bud på, hvilke hhv. fordele og ulemper der er ved hver entrepriseform.

Udbytte

Du rustes til at kunne foretage de rette og nødvendige overvejelser ift. optimale valg af entrepriseform - og til at blive skarp på, hvad de forskellige entrepriseformer har af betydning for dig og projektet.

Målgruppe og forudsætninger

Bygherrer, entreprenører, rådgivere og jurister.

Underviser
Simon Heising
Simon Heising
Advokat
Nexus Advokater
Baggrund

Der er efterhånden mange entreprise- (og udbuds-)former - og mellemformer. Det er af overordentligt stor betydning for et projekts succes, at der vælges den optimale entrepriseform. Og det kan have fatale konsekvenser, hvis der vælges uegnet entrepriseform.

Der er masser af sager at forholde sig til - og mange fejl at lære af.

Vores kursister siger

Om Simon Heising (på andre kurser - dette kursus er nyt):

  • "Jeg var meget imponeret over Simons evne til at forklare paragrafferne i lægmands termer samt servere paragrafferne i meget spiselige portioner. I øvrigt er hans retorik af en karakter som gør det ekstremt nemt at huske de ting han forklarer. Vi var alle MEGET TILFREDSE med kurset."
     
  • "En fabelagtig god underviser, der formidlede sit stof på en meget engageret og medrivende måde."
     
  • "Simons evne til at holde opmærksomheden fast i syv timer er formidabel, og formidlingen godt suppleret med relevante eksempler og perspektivering af problemstillingerne."
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.