Faglige netværk

Molio har tilknyttet en række brugergrupper og netværk, hvor fagpersoner fra virksomheder i branchen kan udveksle erfaringer og synspunkter, samt ikke mindst bidrage til udviklingen af Molios værktøjer, så de afspejler branchens behov.

Vores netværk giver en bred faglig fundering

Dialog og inddragelse af vores netværk sikrer, at værktøjerne lever op til virksomhedernes og branchens behov og skaber værdi.

Med sammenlægningen har Molio fået en endnu bredere kunde- og netværkskreds i branchen, der omfatter hele byggeriets værdikæde; bygherrer, arkitekter og ingeniører, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Dette giver en unik mulighed for at arbejde med at skabe sammenhæng i produkter og værktøjer på tværs af byggeriets aktører og processer. Vi betragter alle vore kunder, brugere og interessenter som en del af vores netværk.

Brugerne har gennem det faglige netværk adgang til at:

  • Præge den faglige retning
  • Deltage i udviklingsaktiviteter
  • Deltage i læringsaktiviteter og erfaringsudveksling.
Molio netværk: Fagligt advisory board

Fagligt advisory board

Molios Fagligt advisory board skal på overordnet niveau lægge den faglige retning for Molio og sikre brugerinddragelse, således at værktøjerne afspejler branchens behov.
brugergruppe-bygogdrift_hero

Brugergrupper

Molios brugergrupper bibringer de centrale brugeres behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger fra hele værdikæden, og sikrer dermed brugerinddragelse i forhold til udviklingen af vores værktøjer, så værktøjerne afspejler branchens behov.
Molio netværk: CCS faglig task force

CCS faglig task force

Gruppen har til formål at understøtte en bred implementering af CCS i branchen.
Molio netværk: It-implementering

Netværk for IT-implementering

Gruppen skaber overblik over, hvordan CCS, buildingSMART og øvrige relevante standarder anvendes i samspil med hinanden, og sikrer, at Molios værktøjer implementeres på en standardiseret måde i de enkelte værktøjer på tværs af brugerne.