Molio internationalt

En høj grad af internationalt engagement sikrer et internationalt grundlag i Molios værktøjer.

Internationale standarder i Molios værktøjer

Det internationale udviklings- og standardiseringsarbejde påvirker byggebranchens vilkår og betingelser i Danmark. Molio deltager aktivt i dette arbejde og bidrager derigennem til udviklingen af byggeriets processer både nationalt og internationalt.

Byggebranchen i Danmark rækker langt ud over de danske grænser. På samme måde indgår flere og flere udenlandske aktører i byggeaktiviteter i Danmark. Behovet for at vi indarbejder internationale standarder i Molios BIM-værktøjer er derfor voksende. 

Det er især Molios værktøjer på BIM-området, der skal være med til at udrulle internationale standarder og/eller praksisser i en dansk kontekst - og omvendt. Det er især de internationale standarder, der er forankret i CEN og ISO og særligt en række buildingSMART-standarder, der er relevante for værktøjerne inden for Aftale og Kommunikation og CAD og bygningsmodel samt videreudviklingen af CCS

Molios internationale arbejde

Interview: Derfor prioriterer vi det internationale arbejde

Jørn Vibe Andreasen, direktør i Molio, fortæller hvorfor Molio investerer både tid og penge i at deltage aktivt og vedholdende på den internationale scene.
Møde i forbindelse med det internationale standardiseringsarbejde i CEN-regi. Her sidder Danmark med ved bordet i skikkelse af Gunnar Friborg, produktchef og international relations manager i Molio.

Her sidder Molio med ved bordet

Molio prioriterer det internationale arbejde, fordi vi har væsentlig viden at bidrage med og fordi vi på den måde kan sikre, at vores værktøjer hviler på et anerkendt, internationalt grundlag. Se hvilke internationale komitéer og arbejdsgrupper Molio deltager i.
buildingSMART_generel_info

Molio repræsenterer buildingSMART i Danmark

buildingSMART-netværket arbejder for at skabe præcision og entydighed i kommunikationsflowet mellem byggeriets parter på tværs af landegrænser og softwaresystemer. Molio repræsenterer buildingSMART i Danmark og deltager på nordisk plan.