Prisberegner

Her kan du beregne de vejledende priser på abonnementer for værktøjerne Byggedata, Branddata, Aftale og kommunikation, CAD og bygningsmodel, Beskrivelsesværktøjet og Basisbeskrivelser.
 
Hvis du vil købe et eller flere abonnementer kan du enten ringe til Molio på tlf. 70 12 06 00 eller du kan vælge at angive dine kontaktoplysninger nederst her på siden og blive ringet op af en konsulent.

Byggefaglige medarbejdere

Abonnementspriserne afhænger af antallet af byggefaglige medarbejdere i din virksomhed. Du skal derfor angive det samlede antal byggefaglige medarbejdere i din virksomhed.

Byggefaglige medarbejdere betyder medarbejdere, som arbejder med byggeri eller drift. Administrative medarbejdere som sekretærer, bogholdere, kantinemedarbejdere, rengøringsfolk o. lign. medtælles ikke.

I Molio Byggedata finder du hele byggebranchens lovstof, anvisninger, standarder, vejledninger og andre væsentlige dokumenter samlet i ét overskueligt søgeværktøj.

Læs mere om værktøjet her

Man kan oprette lige så mange personlige brugere, som man har behov for, men der kan max være et bestemt antal brugere logget ind i Byggedata ad gangen. Hvor mange brugere, der kan være logget på ad gangen afhænger af dit abonnement (antal byggefaglige medarbejdere). Dog kan I altid vælge at tilkøbe plads til, at flere brugere skal kunne logge på ad gangen.

Med et tillægsabonnement på SBi-anvisninger, kan du se alle publikationerne fra Statens Byggeforskningsinstitut i Byggedata og udskrive ubegrænset. (Det er også muligt at vælge enkeltpublikationer.)

DBI

Beskæftiger du dig med brandsikring af byggeri, er der en række love og regler, som det er nødvendigt for dig at kende og have adgang til. Alle disse har Molio, i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) udvalgt og struktureret for dig i Branddata.
 
Branddata kan købes både som tillægsabonnement til dit abonnement på Byggedata og som selvstændigt abonnement, hvis du ikke har behov for andet end Branddata.
 
Abonnementsprisen afhænger af, om du/I i forvejen er medlem af DBI.  Her tilvælger du Branddata som tillægsabonnement til Byggedata.

Du skal først sætte kryds ud for Byggedata, for at kunne vælge Branddata som tillæg.

DBI

Beskæftiger du dig med brandsikring af byggeri, er der en række love og regler, som det er nødvendigt for dig at kende og have adgang til. Alle disse og meget mere har Molio i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) udvalgt og struktureret for dig i Molio Branddata. Molio Branddata kan købes både som tillægsabonnement til dit abonnement på Byggedata og som selvstændigt abonnement, hvis du ikke har behov for andet end Branddata.

Abonnementsprisen beregnes ud fra antallet af byggefaglige medarbejdere i din virksomhed samt om du/I i forvejen er medlem af DBI.

Her vælger du Branddata som selvstændigt abonnement uden Byggedata.

Læs mere om værktøjet her

Man kan oprette lige så mange personlige brugere, som man har behov for, men der kan max være et bestemt antal brugere logget ind i Byggedata ad gangen. Hvor mange brugere, der kan være logget på ad gangen afhænger af dit abonnement (antal byggefaglige medarbejdere). Dog kan I altid vælge at tilkøbe plads til, at flere brugere skal kunne logge på ad gangen.

Fælles sprog og forståelse er kernen i god kommunikation. Vores værktøjer hjælper til standardiserede arbejdsmetoder, digitalisering og bedre samarbejde - fx i forhold til IKT. Abonnementet Aftale og kommunikation giver adgang til følgende værktøjer:

 • IKT-specifikationer
 • IKT-procesmanual
 • IKT-projektroller
 • Fordeling af projekteringsydelser, beton
 • Fordeling af proj.ydelser, glasfacader og -tage
 • Dokumenthåndtering
 • Tjekliste for kravspecifikation til FM-værktøj
 • Digital mangelinformation

Læs mere om abonnementet her

Det er tidskrævende at lave præcise beskrivelser, der indeholder bestemmelser for udførelse af byggeprojekter/byggearbejder. Molio Beskrivelser (tidl. bips) er en de facto standard for byggeriets beskrivelser, så alle i værdikæden fra rådgiver til entreprenør, producent og bygherre taler samme sprog.

Du kan få abonnement på enten det fulde beskrivelsesværktøj eller til basisbeskrivelserne. Det fulde beskrivelsesværktøj indeholder:

 • Beskrivelsesanvisninger
 • Basisbeskrivelser
 • Beskrivelsesvejledninger
 • Projektspecifikke paradigmer
 • Eksempler og paradigmer.

Du får rabat, hvis du også har abonnement på Aftale og kommunikation.

Læs mere om beskrivelsesværktøjet her

En arbejdsbeskrivelse (eller en byggesagsbeskrivelse) til et konkret byggeprojekt udgøres af summen af basisbeskrivelsen og den projektspecifikke beskrivelse.

Som udførende modtager du de projektspecifikke beskrivelser, men skal selv gøre dig bekendt med indholdet i de for byggesagen relevante basisbeskrivelser - du kan derfor "nøjes" med at have abonnement på Molio Basisbeskrivelser, frem for det fulde beskrivelsesværktøj.

Du får rabat, hvis du også har abonnement på Aftale og kommunikation.

Læs mere om basisbeskrivelserne her

Molios bygningsmodel- og CAD-værktøjer har til formål at understøtte brugernes implementering af en struktureret og rationel arbejdsmetode inden for CAD-produktion og -samarbejde.

Når CAD-produktion og -samarbejde struktureres på samme måde fra projekt til projekt, bliver samarbejdet både internt i virksomheden og mellem samarbejdsparter mere entydigt, og der kan opnås større produktivitet og bedre kvalitet. Abonnementet CAD og bygningsmodel giver adgang til følgende værktøjer:

 • Projektering med bygningsmodeller
 • Konsistenskontrol
 • Lagstruktur
 • Tegningsstandarder
 • Guide om BIM-objekter

Du får rabat, hvis du også har abonnement på Aftale og kommunikation.

Læs mere om abonnementet her

Kontaktoplysninger