CCS

CCS leverer en struktur, som består af klassifikation identifikation, egenskaber, informationsniveauer og formål, samt værktøjer til strukturering af informationer om byggeri.

CCS giver struktur i informationerne om dit byggeri

CCS er et sammenhængende system, som kan bruges til at strukturere information. Formålet med CCS er at sikre, at digitale data kan udveksles entydigt mellem byggeriets værdikæder, faser og softwaresystemer og herved bidrage til at øge byggeriets produktivitet.

CCS giver en entydig identitet for hver enkelt bygningsdel og kan anvendes på alle bygningsdelene i et byggeri hele vejen fra idé til drift, så alle parter bruger de samme begreber, kan bygge videre på hinandens information og kan sortere informationen efter formålet.

CCS indeholder klassifikation og afløser herved SfB- og DBK-systemerne, men indeholder herudover også identifikation, egenskaber, informationsniveauer, formål og måleregler. Der findes både CCS tabeller, digitale services, produktblade, eksempelsamlinger og videoer.

Find alle CCS-værktøjerne på ccs.molio.dk

CCS forklaret på 3 minutter

Se filmen om branchens fælles grundlag til entydig kommunikation gennem hele byggeprocessen.
CCS i praksis | Molio

Videoer guider til CCS i praksis

I en række videoer fra Molio (tidl. bips) kan du lære om implementering og anvendelse af CCS gennem andres erfaringer.

Videoerne omhandler både bygherrrekrav, klassifikation og identifikation, kodning og software, mængder og måleregler, samt aflevering og drift.
Abonnementsstruktur - Molio

Strukturen i CCS: 5 elementer

Elementerne i CCS-strukturen er klassifikation, identifikation, egenskaber, informationsniveauer og formål.
Værktøj_Prisdata_CCskoder

Prisdata med CCS-koder styrker BIM

Når projekterende arbejder med BIM og de har et abonnement på Molio Prisdata, så er det nemt og hurtigt at finde frem til den samlede overslagspris for byggeriet.
CCS i Aabenraa

CCS er fremtiden på Aabenraa Akutsygehus

Det 76.000 m2 store Psykiatri- og Akutsygehus i Aabenraa bliver i øjeblikket udvidet med 21.000 m2 bygningsmasse, der skal stå færdig i 2020.

Et krav til byggeriet er, at alle bygningsdele skal CCS-klassificeres og -identificeres.
Molio netværk: CCS faglig task force

CCS faglig task force

Molios netværksgruppe CCS falige task force har til formål at sikre, at udviklingen af CCS understøtter behovene blandt brugerne i branchen.