CCS i praksis | Molio

CCS i praksis

I denne række af videoer kan du lære om implementering og anvendelse af CCS gennem andres erfaringer.

Gennem 2014-15 blev de nye CCS-standarder implementeret og afprøvet i en række STARTprojekter i den danske byggebranche. STARTprojekterne er kendetegnet ved, at virksomheder og byggeprojekter har kunnet få hjælp til uddannelse og faglig assistance i forbindelse med implementering og afprøvning af de nye CCS-standarder

Der blev gennemført i alt 19 STARTprojekter, hvor cirka 30 deltagende virksomheder har været involveret – bygherrer, rådgivere, udførende, samt IT-leverandører.

Foreningen bips (nu: Molio) lavede dengang syv videoer om de 19 STARTprojekter. I videoerne har vi samlet de vigtigste erfaringer og læringspunkter fra STARTprojekterne. Ligesom videoerne giver et indblik i hvordan projekterne har tacklet implementeringen og anvendelsen af CCS.

Der er ligeledes lavet to videoer om, hvordan en stor entreprenør, NCC, og en stor leverandør, Velux, ser på den digitale udvikling og CCS.

Se alle videoerne her: