AB Forenklet for praktikere | Molio
Fun fact: Da forlaget skulle layoute AB Forenklet for praktikere fremsendte Eric Boesgaard fotos af en ”rød Jaguar E-type (serie 1 fra 1963) med læderstue i Racing Green” og insisterede på, at bogen skulle afspejle bilens unikke farveudtryk.

Vejviser til det nye AB-light-system

Ved mange mindre opgaver er AB Forenklet et naturligt valg, når de øvrige AB 18-vilkår findes for tunge som aftalegrundlag. Nu kan bogen AB Forenklet for praktikere hjælpe dig på rette spor i det nye AB-setup.

I 2018 lancerede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nye standard-entrepriseregler. Således blev bl.a. AB 92 erstattet af henholdsvis AB 18 og AB Forenklet.

Sidstnævnte er en slags AB-light-udgave, og er som sådan en vigtig nyskabelse for de mange håndværksmestre, entreprenører og bygherrer, der står over for mere overskuelige bygge- og anlægsopgaver. Det gælder uanset, om enkeltheden beror på entreprisens omfang, kompleksitet, tid eller økonomi.

Men selvom AB Forenklet langtfra er så regeltung og detaljeret som AB 18, betyder det desværre ikke, at de problemer aftaleparterne her kan rende ind i, altid er tilsvarende enkle.

Derfor er den nye bog AB Forenklet for praktikere en uundværlig juridisk ståbi for både udførende, bygherrer, rådgivende teknikere og leverandører samt deres administrative funktioner.

Uden konkrete henvisninger til en entrepriseretlig ramme for opgaven, står sådanne parter ofte i en tåget juridisk position.
Eric Boesgaard

Bred målgruppe – og ny aftalestrategi

Eric Boesgaard er juridisk direktør (CLO) i CG Jensen A/S og medforfatter til den nye bog, der er den tredje AB-praktiker-bog, han har bidraget til. I anledning af udgivelsen har vi derfor stillet ham et par spørgsmål.

Eric Boesgaard er tilfreds med det forenklede setup - men siger samtidig:

– Det er vigtigt at mærke sig, at målgruppen for AB Forenklet ikke blot er de aktører, der altid har – og fortsat vil - indgå entreprisekontrakter på AB-vilkår. AB Forenklet sigter bredere; bl.a. til den lokale tømrer, der påtager sig at bygge en havestue, men hidtil blot har indgået aftaler ved kundens simple ”ja tak” til hans pristilbud. Uden konkrete henvisninger til en regulær entrepriseretlig ramme for opgaven, står sådanne parter ofte i en tåget juridisk position. Og her kan af AB Forenklet virkelig ændre på tingene.

Hvad får dig til at tro, at AB Forenklet kan få større succes på dette område end AB 92 og AB 18?

– Ved de mindre/enklere opgaver er AB 92 ofte blevet opfattet som overkill - lidt som ”at skyde gråspurve med kanoner”, smiler Eric Boesgaard.

– Man kan godt diskutere, om det altid er sandt, men i givet fald kan det samme i hvert fald hævdes med endnu større styrke om AB 18. AB Forenklet er derimod tilpasset denne opgavekategori, og det er vigtigt nyt.

Ved de mindre/enklere opgaver er AB 92 ofte blevet opfattet som ”overkill” - lidt som ”at skyde gråspurve med kanoner”.
Eric Boesgaard

– Nu er det jo ikke sådan, at AB-vilkårene slet ikke har været i spil på dette felt. Men det er mit klare indtryk, at det ofte i højere grad har været begrundet i de bydendes lidt søvnige og rutinemæssige henvisninger til byggeriets standardforbehold (som bl.a. gjorde AB 92 til en tilbudsforudsætning, red.) end i deres bevidste AB-tilvalg, siger Boesgaard og fortsætter:

– Det er vigtigt, at både formålet og fordelene ved AB Forenklet nu kommunikeres bredt ud af byggeriets organisationer. Bygge- og anlægsbranchen består trods alt af flest mindre virksomheder og opdragsgivere. Her er man langt fra altid så robust og opdateret i jura-delen.

Samtidig er det generelt klogt at minde om, at der ikke længere - i relation til det nye AB 18-kompleks - er en ”babysitter” i form af standardforbehold fra bl.a. Dansk Byggeri.
Eric Boesgaard

– Samtidig er det generelt klogt at minde om, at der ikke længere - i relation til det nye AB 18-kompleks - er en ”babysitter” i form af standardforbehold fra bl.a. Dansk Byggeri. Det skærper i sig selv kravene til kontraherings-strategien. Fremover må parterne selv anderledes aktivt sikre sig, at AB vedtages.

– Med den samlede vifte af AB-regler, er der ikke længere en undskyldning for at lade være; og med den nye AB Forenklet gælder det altså også for mindre ”komplekse” opgaver inden for fx teknik-, monterings- og malerområdet. AB Forenklet er i øvrigt skruet bedre sammen end den særlige AB-Forbruger, som den måske ind i mellem også vil konkurrere med i praksis.    

Hvis du skal give et råd til brugerne, hvad vil du så fremhæve? 

– Parterne skal forstå, at i entrepriseforhold er der ikke faste regler at falde tilbage på, hvis det juridiske afsæt er for spinkelt. Det står i modsætning til aftaler om almindeligt køb og salg, hvor købeloven typisk udfylder de værste huller. Det giver måske ikke hovedpine hos de store drenge i klassen, men man fejler eklatant, hvis det overses, at de alene udgør et mindretal i flokken.

– Så derfor: ”Achtung-achtung out there!”. AB Forenklet kan ikke blot være vejen til roligere nattesøvn hos dem, der slet ikke tidligere har indgået aftaler på et tilstrækkelig entreprisejuridisk fundament. For rigtig mange af branchens virksomheder gælder det generelt, at AB Forenklet i virkeligheden bør gives langt større forretningsmæssig opmærksomhed end AB 18, slutter Eric Boesgaard.

Achtung-achtung out there! AB Forenklet kan ikke blot være vejen til roligere nattesøvn. For rigtig mange af branchens virksomheder gælder det generelt, at AB Forenklet i virkeligheden bør gives langt større forretningsmæssig opmærksomhed end AB 18.
Eric Boesgaard
AB 18 Forenklet for praktikere

AB Forenklet for praktikere – bestil den nu

AB Forenklet for praktikere er en juridisk kommentar til AB Forenklet, der ofte omtales ofte som en light-model af AB 18. Og regelsættet sigter mod mindre komplicerede bygge- og anlægsopgaver.
 

Bogen er netop udkommet.
 

Køb den her

Eric Boesgaard

Eric Boesgaard, advokat og juridisk direktør (CLO) i CG Jensen A/S.

Eric Boesgaard er en del af forfatter-trekløveret, som står bag både AB Forenklet for praktikere og AB 18 for praktikere

Foruden Eric Boesgaard består forfattergruppen af advokat og ingeniør Henrik Fausing og advokat og civilingeniør Mogens Hansen.

Sammen har de tværgående erfaring med og fra bygge- og anlægsbranchen og mange års indgående kendskab til byggeriets retsforhold.

AB Forenklet

Kursus

AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler

Hvornår kan den forenklede udgave af AB 18 anvendes med fordel– og hvordan?

Se mere her - og tilmeld dig

Tilmeld nyhedsmail

Relaterede emner