Brugergrupper

Molios brugergrupper skal sikre brugerinddragelse i forhold til udviklingen af videnscenterets værktøjer, således at værktøjerne afspejler branchens behov.

Brugerinddragelse sikrer erfaringer og faglighed

Brugergrupperne er underlagt videnscenterets Faglige Advisory Board i forhold til den overordnede faglige udviklings retning, og refererer i øvrige spørgsmål til Molios daglige ledelse.

Brugergrupperne skal:

  • Sikre branchens bredest mulige opbakning til anvendelse af værktøjerne.
  • Bibringe de centrale brugeres behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.
  • Arbejde inden for sit værktøjsområde og involveres på tværs i organisationen, når nye projekter har berøring med det pågældende værktøjsområde.
  • Fastlægge den faglige retning for værktøjsområdet og rådgive videnscenterets produktchefer.
  • Virke såvel i forhold til nyudvikling, revision, vedligeholdelse, kvalitetssikring, faglighed, anvendelse, formidling og markedsudvikling.

Sammensætning

Brugergrupperne består som hovedregel af 5-7 medlemmer, der skal være erfarne og faglige kompetente brugere. De skal komme fra relevante dele af byggeriet værdikæde og afspejle de forskellige brugeres situationer.

Molios ledelse godkender sammensætning, formand og medlemmer på baggrund af indstilling fra brugergrupper og produktchefer. En gang årligt godkender Fagligt Advisory Board den samlede bemanding af brugergrupperne. Der skal sikres løbende fornyelse og aktiv deltagelse i brugergrupperne.

Molio Beskrivelser

Brugergruppe for Beskrivelser

Brugergruppen har til formål at sikre udviklingen, kvaliteten og vedligeholdelsen af beskrivelsesværktøjet.
aftale_kommunikation_1130

Brugergruppe for Aftale og kommunikation

Brugergruppen for Aftale og kommunikation beskæftiger sig med videnscenterets værktøjer, projekter og aktiviteter, som retter sig mod aftaleindgåelse og samarbejde i branchen.
CAD og bygningsmodel

Brugergruppe for CAD og bygningsmodel

Brugergruppen for CAD og bygningsmodel beskæftiger sig med udviklingen af videnscenterets værktøjer, projekter og aktiviteter som understøtter arbejdet med CAD og bygningsmodellering.
Molio brugergrupper:aftale og kommunikation

Brugergruppe for Udbud og prissætning

Brugergruppen beskæftiger sig med videnscenterets værktøjer, projekter og aktiviteter, som retter sig mod udbudsprocessen og prissætningen i branchen.
Molio brugergrupper: Byg- og driftsherrer

Brugergruppe for Byg- og driftsherrer

Brugergruppen for byg- og driftsherrer beskæftiger sig med videnscentrets værktøjer, projekter og aktiviteter som retter sig mod en bygnings driftsfase.