Arbejdsmiljøkoordinator (Projektering)-opdatering

NYT efteruddannelseskursus for Arbejdsmiljøkoordinatorer i projekteringsfasen (AMK P) både for bygge- og anlægsbranchen.
Arbejdsmiljøkoord. i projekteringsfasen formiddag

Et nyt efteruddannelseskursus med certifikat for arbejdsmiljøkoordinatorer i projekteringsfasen (AMK P) med læring og fokus på at udføre arbejdsmiljøpligterne på en ny effektiv måde.

Der vil blive gennemgået nye værktøjer og skabeloner, og med et fokus på, hvordan du kan være med til at projektere et sikkerhedsmæssigt bygbart projekt.

Derudover gennemgås de nyeste regler og vejledninger fra 2019-2020 og hvad der ligger af nye arbejdsmiljøregler fremadrettet.

NB: Vi har tilsvarende kursus for Byggefasen (AMK B) HER

Ønsker du opdatering BÅDE på projekteringsfasen og byggefasen?

Vi har efteruddannelseskurser med certifikat for arbejdsmiljøkoordinatorer både i projekteringsfasen (AMK P) og i byggefasen (AMK B).

De to kurser ligger altid på to dage lige efter hinanden, så man let kan deltage på begge.

Du kan læse mere om opdateringskurset for Arbejdsmiljøkoordinator Byggefasen (AMK B) HER

 

Hvis du ønsker at tilmelde dig begge kurser på én gang, så får du en god rabat:

 • Arbejdsmiljøkoordinator Projekteringsfasen (AMK P) koster normalt 3.500 kr. ekskl. moms.
 • Arbejdsmiljøkoordinator Byggefasen (AMK B) koster normalt 4.200 kr. ekskl. moms.

I alt 7.700 kr. ekskl. moms.

Ved samtidig tilmelding er prisen 6.900 kr. ekskl. moms.

Hvis du ønsker at tilmelde dig begge kurser, så tag fat i os på 7012 0600 eller kurser@molio.dk

Formål og udbytte

Formålet med efteruddannelseskurset er give dig værktøjer og viden så arbejdsmiljøkoordineringen bliver effektiv og mere brugbar for projektet.

Du får en opdatering af de nyeste regler fra bygge- og anlægsbranchen.

Du får en gennemgang af nye metoder og skabeloner til at udføre arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen effektivt og med højt udbytte for projektet.

Du får gode praktiske eksempler,  fif og viden omkring arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen.  

Indhold

Du får aktuel og opdateret læring leveret af praktisk erfaren arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljøunderviser med de nyeste læringsmetoder og undervisning. Der vil være fokus på anvendelse af enkle og praktiske værktøjer.

Vi kommer bl.a. ind på:

 • Hvordan får du fastlagt ressourcer og tidsforbruget til arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen.
 • Hvordan deltager du som AMK P i projekteringsarbejdet og koordinerer effektivt på projekteringsmøder sammen med de forskellige projekterende. Værktøjer, metoder og fif.
 • Risikovurdering af farlige aktiviteter og arbejdsmiljølog under projekteringen. Værktøjer og skabeloner og løsninger til håndtering af farlige aktiviteter i PSS både på små og store bygge- og anlægsprojekter.
 • Håndtering af fortidens synder, herunder forundersøgelser af fortidens synder – hvordan skal håndteringen af disse problematiske stoffer i jord og bygninger indarbejdes i projektet.
 • Hvordan udarbejdes PSS tilpasset til projektet så det opfylder reglerne men også er brugbar senere for AMK B og entreprenørerne
 • Hvorledes kan der ske en effektiv og entydig afgrænsning af fælles arbejdsområder, sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder og farlige aktiviteter. God fif og enkle nye værktøjer
 • Effektive værktøjer og metoder til udarbejdelse af en fyldestgørende byggepladsindretning og byggepladsplaner.
 • Effektive metoder til sikkerhedsrunderinger, elektronisk, synlig papirdokumentation og hvorledes sikres en effektiv opfølgning på runderingen, herunder også forebyggelse af ulykker.
 • Hvordan udarbejdes en god arbejdsmiljøjournal til bygherrens driftsorganisationer, for både rengøring, vedligeholdelse, reparation, drift og nedrivning. Her indgår også valg af bæredygtige materialer. metoder, værktøjer og gode fif og løsninger.
 • Hvordan får du en god overdragelse til AMK B, herunder PSS, byggepladsindretning, arbejdsmiljøjournal.
 • Gennemgang af de nyeste regler og vejledninger for bygherrens pligter, bygge og anlægsarbejde og arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøpligter.
Målgruppe

Alle uddannede sikkerhedskoordinatorer/arbejdsmiljøkoordinatorer samt bygherrer, bygherrerådgivere, projektledere hos projekterende og entreprenører.

Det er IKKE et krav, at man er uddannet som arbejdsmiljøkoordinator forinden, men en fordel at man har basal viden omkring arbejdsmiljøkoordinering.

De der ikke er uddannede arbejdsmiljøkordinatorer får en nyttig opdatering om reglerne og gode metoder for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen.

Bygherrer og projekterende kan i øvrigt udnytte kurset i deres virke som professionel rådgiver og bygherre til forebyggelse af påbud fra AT, hvis ikke reglerne overholdes.

Underviser
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Vore kursister siger

Kurset kørte til og med 2019 som et heldagskursus om arbejdsmiljøkoordinering i både projekterings- og udførelsesfasen. Kursisterne sagde:

 • "Godt kursus med mange gode og relevante emner. God variation af undervisning og pauser. Generelt godt kursusmateriale."
 • "Super godt og Henrik varierede godt imellem ny information, relevante eksempler fra hverdagen, samt inddragelse af kursister."
 • "Mange referencer til konkrete eksempler. Passende etaper og pauser, så det ikke blev for tungt og en lang dag."
 • "Jeg så kurset som en rigtig god vejledning med hensyn til alle de nye tiltag som er kommet i bygge og anlæg."
Baggrund

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter beskrives det, at bygherren ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere (uagtet antallet af håndværkere, red.) forventes at være på byggepladsen samtidig, skal sikre, at sikkerheden og sundheden koordineres både under projekteringen og under udførelsen af kompetent(e) koordinator(er).

Koordineringen skal ske i forbindelse med projektering, undersøgelse og udførelse af byggeprojektet.

Der skal tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed f.eks. i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres efter hinanden - og i forbindelse med vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Koordineringen skal altså omfatte, at der gennemføres arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen på alle projekter hvor der er 2 eller flere arbejdsgivere og medvirker til at projekterne bliver sikkerhedsmæssige bygbare.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
08:30 - 09:00
Ankomst og registrering
09:00 - 09:15
Velkomst

Dagens program

09:15 - 11:00
Aftale, ressourcer og tidsforbrug til AMK P

Få styr på økonomi, tidsforbrug og aftale med AMK P opgaverne.

 • Omfang af AMK P ydelser?.
 • Hvad er tidsforbruget for de forskellige AMK P ydelser?
 • Aftaler omkring AMK P ydelser?
v/ Henrik Eggersen
09:15 - 11:00
Planlægning af arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen under projekteringsarbejdet.
 • Projektets omfang
 • Hvilke rådgivere og tilhørende totalentreprenører.
 • Projekteringsmødet.
 • Gode aftaler med bygherre og de projekterende
v/ Henrik Eggersen
09:15 - 11:00
Risikovurdering af farlige aktiviteter og arbejdsmiljølog under projekteringen. Værktøjer og skabeloner.
 • Arbejdsmiljølog
 • Risikoanalyse og arbejdsmiløvurdering
 • Valg af løsninger.
v/ Henrik Eggersen
09:15 - 11:00
Håndtering af fortidens synder, herunder forundersøgelser af fortidens synder – hvordan skal håndteringen af disse problematiske stoffer i jord og bygninger indarbejdes i projektet.
 • Asbest, PCB, KP, Tungmetaller, skimmelsvamp m.fl
 • Miljøproblematiske stoffer i PSS
 • Miljø- og sikkerhedsforanstaltninger
 • Eksempler
v/ Henrik Eggersen
11:00 - 11:15
Pause
11:15 - 12:00
Effektive værktøjer og metoder til udarbejdelse af en fyldestgørende byggepladsindretning og byggepladsplaner.
 • Bygbarhed er det muligt
 • Byggeprocesser, metodevalg og byggepladsindretning
 • Byggepladsplaner(ne)
 • Signaturer
v/ Henrik Eggersen
12:00 - 12:35
Frokost
12:35 - 14:30
Hvordan udarbejdes PSS tilpasset til projektet så det opfylder reglerne men også er brugbar senere for AMK B og entreprenørerne.
 • Projektspecifik PSS
 • Forskellige typer PSS
v/ Henrik Eggersen
12:35 - 14:30
Hvorledes kan der ske en effektiv og entydig afgrænsning af fælles arbejdsområder, sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder og farlige aktiviteter. God fif og enkle nye værktøjer
 • Hvem gør hvad
 • Fordeling af opgaver i PSS med samme sikkerhedsforanstaltning.
 • Ajourføring
v/ Henrik Eggersen
12:35 - 14:30
Hvordan udarbejdes en god arbejdsmiljøjournal til bygherrens driftsorganisationer, for både rengøring, vedligeholdelse, reparation, drift og nedrivning.
 • Granskning og vurdering af bygningsdele og bygningen og anlægget.
 • valg af bæredygtige materialer.
 • værktøjer
 • Gode fif og løsninger.
v/ Henrik Eggersen
12:35 - 14:30
Hvordan får du en god overdragelse til AMK B, herunder PSS, byggepladsindretning, arbejdsmiljøjournal.
 • Værktøjer og metode.
 • Referat og opfølgning
 • Del-overdragelser.
v/ Henrik Eggersen
12:35 - 14:30
Gennemgang af de nyeste regler og vejledninger for arbejdsmiljøkoordinering i projektfasen BFA, AT m.fl.

Slut for i dag

v/ Henrik Eggersen