Udbud og tilbud - er der styr på juraen i byggeriet? | Molio

Væsentlighedskrav i udbud

Nyhed fra Byggedata: Ny vejledning fra Bygherreforeningen gør det mere gennemsigtigt, at vurdere mangelforhold ved aflevering af et byggeri. Vejledningen indeholder en række konkrete eksempler, som kan danne grundlag for vurdering og inspiration.

I AB18-systemet er der indført mulighed for, at bygherren på forhånd kan oplyse om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, om bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug.

Oplysningen kan have betydning for vurderingen af, om eventuelle mangler ved afleveringen må anses for at være så væsentlige, at aflevering kan afvises.

I en ny vejledning giver Bygherreforeningen konkrete eksempler på væsentlige mangelforhold, der kan afskære aflevering.

Vejledningen hjælper således bygherrerne med at belyse, hvilke specifikke forhold, der kan hindre ibrugtagning.

Find vejledningen her

Tilmeld nyhedsmail

Relaterede emner